Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2003

M.Warschawski-G.Taut: Τι είναι ο σιωνισμός (μια μαρξιστική προσέγγιση)


Εκδόσεις Πρωτοποριακή Βιβλιοθήκη, Αθήνα 2003
Μετάφραση από τα γαλλικά
Τίτλος πρωτοτύπου: Origines et dynamique du Sionisme,
Αναδημοσίευση από τη σελίδα της ΟΚΔΕ-Σπάρτακος
_______________________________________
Περιεχόμενα
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α. Οι ρίζες του σιωνισμού στην Ανατολική Ευρώπη
Β. Η σιωνιστική ιδεολογία
Γ. Ο σιωνισμός και το ζήτημα της αφομοίωσης
Δ. Οι θέσεις του Borochov
Α. Οι ρίζες του παγκόσμιου σιωνιστικού κινήματος
Β. Η βασική στρατηγική του σιωνισμού και οι κοινωνικό-οικονομικές και πολιτικές δομές της σιωνιστικής κοινωνίας πριν το 1948
Γ. Ο Σιωνισμός στην υπηρεσία του Βρετανικού ιμπεριαλισμού
Δ. Η Histadrout καταλύτης του σιωνιστικού εποικισμού και της δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ
E. Η διανομή της Παλαιστίνης και η δημιουργία του Σιωνιστικού κράτους
Α. Οι βάσεις ύπαρξης του κράτους του Ισραήλ
1) Το μεγάλο κύμα μετανάστευσης μετά το Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο
2) Ο διωγμός των Παλαιστινίων Αράβων από την πατρίδα τους
3) Η εξάρτηση από τον ιμπεριαλισμό
Β. Το εθνικό ζήτημα σο πλαίσιο του παλαιστινιακού προβλήματος
Γ. Οι ιδιαιτερότητες της ισραηλινής οικονομίας
Α. Ιούνης 1967 – Tο απόγειο του σιωνισμού
Β. Ο σεισμός του Οκτώβρη 1973 – Η αρχή της κάμψης του σιωνισμού
Γ. Οι εβραϊκές μάζες σε μια καμπή
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τραγικά γεγονότα στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα οι γενοκτονικές επιθέσεις του ισραηλινού στρατού ενάντια στον αραβικό πληθυσµό της Παλαιστίνης έδειξαν, για άλλη µιά φορά τον αντιδραστικό χαρακτήρα του σιωνισµού, που αποτελεί το ιδεολογικό υπόβαθρο και το βασικό µηχανισµό του κράτους του Ισραήλ. Πολλοί µιλούν καταγγελτικά για το κίνηµα αυτό χαρακτηρίζοντας το αντιδραστικό, ρατσιστικό, πράκτορα του ιµπεριαλισµού κλπ. Ωστόσο ελάχιστες µελέτες έχουν κυκλοφορήσει,
τουλάχιστον στην Ελλάδα, που να παρουσιάζουν την προέλευση του, το ρόλο του στη δηµιουργία και τη λειτουργία του κράτους του Ισραήλ και τις προοπτικές του.
Όλα αυτά ακριβώς παρουσιάζει η µελέτη αυτή των G. Taut και M. Warshawski, αγωνιστών της αντισιωνιστικής άκρας αριστεράς µέσα στο Ισραήλ. Πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1982 στο γαλλικό περιοδικό Quatrieme Internationale και είναι χωρισµένη σε 5 µέρη: στο πρώτο παρουσιάζεται η προέλευση του σιωνισµού και η ιδεολογία του προ του 1918, στο δεύτερο οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές δοµές του πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, στο τρίτο σκιαγραφείται ο ρόλος του στην ισραηλινή κοινωνία µέχρι τον πόλεµο του 1967, στο τέταρτο περιγράφεται η πολιτεία του µέσα στην ισραηλινή κοινωνία σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις σε βάρος των εβραίων της Μέσης Ανατολής από το σιωνιστικό κράτος και στο πέµπτο η πορεία του σιωνισµού από τον πόλεµο του 1967, όπου το Ισραήλ νίκησε, έως εκείνον του 1973, όπου το Ισραήλ δεν µπόρεσε να νικήσει και ολοκληρη η ισραηλινή κοινωνία έπεσε σε µια βαθειά κρίση.
Στα 30 χρόνια που ακολούθησαν και κάτω από την επίδραση των κοσµογονικών αλλαγών που συνέβησαν σε παγκόσµιο επίπεδο (κατάρρευση των καθεστώτων του "υπαρκτού σοσιαλισμού", κρίση της Αριστεράς, αύξηση της επιθετικότητας του ιµπεριαλισµού) η ισραηλινή κοινωνία γνώρισε ανάλογες εξελίξεις µε αποτέλεσµα µια σειρά ζητήµατα να µπαίνουν εκεί διαφορετικά απí ότι έµπαιναν όταν γράφτηκε αυτή η µελέτη. Ωστόσο τα βασικά της σηµεία, η ανάλυση του σιωνισµού σαν ρεύµα, η παρουσίαση του ρόλου του στην κοινωνία του Ισραήλ και του αδιεξόδου που την οδηγεί επιβεβαιώνονται και από τα τελευταία γεγονότα. Πιστεύουµε ότι η µελέτη αυτή θα παρουσιάσει σε κάθε σκεπτόµενο άνθρωπο µια πτυχή της ισραηλινής κοινωνίας που αγνοεί και θα τον βοηθήσει να κατανοήσει καλύτερα όσα συµβαίνουν σήµερα στην Παλαιστίνη.