Κυριακή, 30 Νοεμβρίου 3000

Al Mubadara - Παλαιστινιακή Εθνική Πρωτοβουλία

Πολιτικό κόμμα που δημιουργήθηκε το 2002 από τον Dr. Mustafa Barghouthi με κύριους στόχους την ενίσχυση των διεθνών δικαιωμάτων των Παλαιστινίων και την δημιουργία ενός μακροχρόνιου καθεστώτος ειρήνης. Επιζητεί την εφαρμογή δημοκρατικών εκλογών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού συστήματος και την αναδιάρθρωση των πολιτικών και διοικητικών δομών της Παλαιστίνης με σκοπό να εξυπηρετούν τις ανάγκες του λαού. Ο Dr. Mustafa Barghouthi υπήρξε υποψήφιος για Πρόεδρος στις εκλογές που διεξήχθηκαν στις 9 Ιανουαρίου 2005 απέναντι στον Μαχμούτ Αμπάς.
Ιστοσελίδα: www.almubadara.org/new/english.php
Κείμενα