Σάββατο, 4 Σεπτεμβρίου 2010

Το δεσμωτήριο της Ιερουσαλήμ

Ισραηλινοί ακτιβιστές πραγματοποιούν παρέμβαση στο φεστιβάλ μουσικής δωματίου που έγινε στην Δυτική Ιερουσαλήμ.