Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Γάζα-Παιδιά σε πολιορκία

Έτος Παραγωγής: 2010
Σκηνοθεσία: Jezza Neumann

Ποια είναι τα αποτελέσματα του πολέμου και η επίδραση τους στα παιδιά που ζουν στην Γάζα; Στη διάρκεια ενός χρόνου η κάμερα του ντοκιμαντέρ ακολουθεί τις ζωές τεσσάρων παιδιών που η καθημερινότητα τους έχει αλλάξει κατά πολύ. Θα γνωρίσουμε τις επιδράσεις του πολέμου και της συνεχούς πολιορκίας σ αυτά τα παιδικά μυαλά, σ αυτές τις παιδικές ψυχές. Κάποια από αυτά έχουν χάσει τους γονείς τους. Ίσως να γίνουν τα εύκολα θύματα συνταγματικών ομάδων, στην ανάγκη τους να αποκτήσουν έναν νέο μέντορα. Με την εκδίκηση να ζει μέσα στην καρδιά τους ίσως σταδιακά να ωθούνται και σε σκέψεις βίας. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος δημιουργίας της νέας γενιάς των ζωσμένων με εκρηκτικά καμικάζι.