Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Η έκθεση Goldstone στη ΓΣ του ΟΗΕ-Έκκληση: Να σταματήσει η ατιμωρησία του Ισραήλ

Παλαιστινιακές Οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων απευθύνονται στα κράτη μέλη του ΟΗΕ με αφορμή την ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση για την αποδοχή της Έκθεσης Goldstone, ζητώντας το αυτονόητο: Να σταματήσει η ατιμωρησία του Ισραήλ και να μην θριαμβεύουν για μια ακόμα φορά οι πολιτικές σκοπιμότητες εις βάρος των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου

Πηγή: http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=484 4 Νοέμβρη 2009

Συγκεκριμένες δράσεις πρέπει να αναληφθούν από όλα τα κράτη μέλη της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ για την πλήρη υποστήριξη της έκθεσης Goldstone
Αξιότιμες κυρίες/κύριοι
Στα πάνω από εξήντα χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Εθνών, ένας από τους βασικούς στόχους του Οργανισμού και της κοινωνίας των πολιτών παγκοσμίως, είναι η διασφάλιση του σεβασμού των πλαισίων των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου που έχουν αναπτυχθεί υπό την προστασία τους. Στο επίκεντρο αυτού του έργου – της διασφάλισης του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της διατήρησης της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας – βρίσκεται η επιδίωξη της λογοδοσίας απέναντι σε αυτή τη νομοθεσία.
Η σημασία της Έκθεσης της Διερευνητικής Αποστολής των Ηνωμένων Εθνών για τη σύγκρουση στη Γάζα (Έκθεση Goldstone), καθώς και η αναγκαιότητα της ολόψυχης υποστήριξης και εφαρμογή της από τη διεθνή κοινότητα των κρατών, έγκειται καταρχάς στην αποτυχία του Ισραήλ να συμμορφωθεί με το αίτημα του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για συνεργασία στις έρευνες της Διερευνητικής Αποστολής. Δεύτερον, και κυριότερο, έγκειται στην αντίδραση της Ισραηλινής Κυβέρνησης στην υιοθέτηση της Έκθεσης από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου δήλωσε δημόσια πως το Ισραήλ δεν θα πραγματοποιήσει καμία έρευνα είτε για τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών του, είτε για το πολιτικό σώμα που σχεδίασε, διέταξε, προετοίμασε, ή εκτέλεσε στρατιωτικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Cast Lead.
Η 64η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ (Γ.Σ.), αποτελεί μια ευκαιρία για τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη υποστήριξη της Έκθεσης της Διερευνητικής Αποστολής μέσω της υιοθέτησης μιας συνεκτικής απόφασης. Η αδυναμία των μελών να υποστηρίξουν πλήρως την έκθεση ή να εξασφαλίσουν ότι θα ληφθούν συγκεκριμένες δράσεις στη Γ.Σ., δεν θα αποτελέσει μόνο ένα σοβαρό πλήγμα για τα θύματα της Επιχείρησης Cast Lead, αλλά θα περιθωριοποιήσει περαιτέρω το ρόλο του διεθνούς δικαίου ως μηχανισμού διασφάλισης της ευθύνης απέναντι στο διεθνές δίκαιο και της εφαρμογής της δικαιοσύνης.

Ως Παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υποστηρίζουμε όλες τις συστάσεις της αμερόληπτης, αξιόπιστης, και εμπεριστατωμένης Έκθεσης της Διερευνητικής Αποστολής. Η αμεροληψία της αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εξετάζει και τις ενέργειες των Παλαιστινιακών ένοπλών ομάδων και εκείνες των Δυνάμεων Κατοχής, του Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της «Επιχείρηση Cast Lead». Τονίζουμε εκ νέου την σημασία της λογοδοσίας όλων των μερών, είτε πρόκειται για Παλαιστίνιους είτε για Ισραηλινούς, που μπορεί να έχουν πραγματοποιήσει εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Η αξιοπιστία της Έκθεσης επιβεβαιώνεται από την ουσία και τα συμπεράσματα και άλλων εκθέσεων για την Επιχείρηση Cast Lead, όπως αυτά που δημοσιεύτηκαν από τον Ύπατο Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Ανεξάρτητη Διερευνητική Επιτροπή του Αραβικού Συνδέσμου.

Ως Παλαιστινιακές οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καλούμε όλα τα κράτη να προβούν σε συγκεκριμένες ενέργειες για την έγκριση και εφαρμογή των συστάσεων της Έκθεσης της Διερευνητικής Αποστολής. Καλούμε τους Παλαιστίνιους εκπροσώπους στον ΟΗΕ να ζητήσουν από τη Γ.Σ. την έκδοση Ψηφίσματος που να εγκρίνει πλήρως την Έκθεση και τις Συστάσεις της, και τη δημιουργία αποτελεσματικών μηχανισμών για την εφαρμογή της. Καλούμε τη Γ.Σ:
  1. να υποστηρίξει πλήρως την Έκθεση της Διερευνητικής Αποστολής για τη Σύγκρουση στη Γάζα.
  2. να καλέσει το Συμβούλιο Ασφαλείας να εγκρίνει την Έκθεση, να επιδιώξει την ταχεία ολοκλήρωση όλων των μηχανισμών λογοδοσίας και να ενημερώνει τη Γ.Σ. σχετικά με την πρόοδο στο θέμα αυτό.
  3. να απαιτήσει τη διενέργεια αξιόπιστων εσωτερικών ερευνών και διώξεων από τα μέρη της σύγκρουσης, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια αμεροληψίας, ανεξαρτησίας, χρονικών ορίων και αποτελεσματικότητας.
  4. να συνεχίσει να παρακολουθεί το θέμα μέχρι να ληφθούν κατάλληλα μέτρα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, ώστε να εξασφαλιστεί η απόδοση δικαιοσύνης στα θύματα και η λογοδοσία των δραστών.
  5. να δημιουργήσει ένα ταμείο για έμμεση εγγύηση με σκοπό την αποζημίωση των θυμάτων των παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της Επιχείρησης Cast Lead
  6. να ζητήσει από την Ελβετία τη σύγκληση μιας Διάσκεψης των Κύριων Συμβαλλομένων Μερών των Συμφωνιών της Γενεύης για να διασφαλίσει το σεβασμό τους.
  7. να προωθήσει μια επείγουσα συζήτηση για τη χρήση όπλων, όπως ο λευκός φωσφόρος (όπως αναφέρεται στην Έκθεση), καθώς και ένα μορατόριουμ για τη χρήση τους από το Ισραήλ.
Η κατάσταση είναι κρίσιμη τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, δεδομένων των δηλώσεων από ορισμένα από τα μόνιμα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πως θα αντιταχθούν στην εξέταση της Έκθεσης σε αυτό το φόρουμ. Σε περίπτωση που το Συμβούλιο Ασφαλείας αποτύχει να εξασφαλιστεί την λογοδοσία όπως απαιτείται από την Έκθεση και από τα θύματα, η Γ.Σ. θα πρέπει να προετοιμαστεί για περαιτέρω συμπληρωματικές δράσεις προς το συμφέρον της δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένων ενεργειών στο πλαίσιο του ψηφίσματος 377 (V) Ενωμένοι για την Ειρήνη. Αν η Γ.Σ. παραμείνει αδρανής έναντι των διαπιστώσεων και συστάσεων της Έκθεσης Goldstone, θα στείλει ένα σαφές μήνυμα προς το Ισραήλ, καθώς και προς άλλα κράτη, πως ακόμη και οι πλέον προφανείς και σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου θα είναι ανεκτές από τον ΟΗΕ, γεγονός που θα υποδηλώνει συνεπώς, ότι το Διεθνές Δίκαιο δεν έχει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην επίλυση της σύγκρουσης. Ένα τέτοιο σενάριο δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Συνεπώς ενθαρρύνουμε συγκεκριμένες δράσεις που πρέπει να ληφθούν από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, όπως προτείνεται στην Έκθεση, για τη διαμόρφωση μιας πολιτικής για την ένταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ειρηνευτικές πρωτοβουλίες στις οποίες εμπλέκονται τα Ηνωμένα Έθνη, ειδικά το Κουαρτέτο, και να ζητήσει από τον Ύπατο Αρμοστή για τα Ανθρώπινα δικαιώματα την παροχή των εξειδικευμένων γνώσεων που απαιτούνται για την εφαρμογή αυτής της σύστασης.
Τέλος, καλούμε όλα τα κράτη μέλη, και τη Γ.Σ., να δράσουν τώρα για να τερματιστεί η ατιμωρησία που συνεχίζει να υπάρχει σε πολλά μέρη του κόσμου, όταν πρόκειται για τέτοιες σοβαρές παραβιάσεις των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου όπως αυτές που καταγράφονται στην Έκθεση της Διερευνητικής Αποστολής. Η συνεχιζόμενη ατιμωρησία των δραστών των πλέον σοβαρών διεθνών εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένων σοβαρών παραβιάσεων των Συμβάσεων της Γενεύης, εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, αποτελεί σημαντική απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και η Γ.Σ. πρέπει να ενεργήσει άμεσα για να τη σταματήσει.
Όπως ο δικαστής Goldstone δήλωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: «Είναι ώρα για δράση». Ως Παλαιστινιακές και Ισραηλινές οργανώσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τονίζουμε πως είναι επίσης η ώρα, τα κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών να διασφαλίσουν πως δεν θα επιτραπεί οι πολιτικές σκοπιμότητες να θριαμβεύουν εις βάρος των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου και της επιδίωξης για λογοδοσία των υπευθύνων και απόδοση δικαιοσύνης, πάνω στις οποίες βασίζεται και πρέπει να βασίζεται η επίτευξη της ειρήνης και της ασφάλειας.

Με εκτίμηση,

Hassan Jabareen / Director Adalah – Legal Center for Arab Minority Rights in Israel
Sahar Francis / Director Addameer
Khalil Abu Shammala / Director Al Dameer Association for Human Rights
Shawan Jabarin / Director Al-Haq – Law in the Service of Man
Issam Younis / Director Al Mezan Centre for Human Rights
Ingrid Jaradat Gassner / Director Badil Resource Center for Palestinian Residency and Refugee Rights
Rifat Kassis / Director: Defence for Children International-Palestine Section
Hawqi Issa / Director Ensan Center for Human Rights and Democracy
Issam Arouri / Director Jerusalem Legal Aid Center
Raji Sourani / Director Palestinian Centre for Human Rights
Iyad Barghouti / Director Ramallah Center for Human Rights Studies
Maha Abu Dayieh / Director Women’s Center for Legal Aid and Counselling
Σε κοινή τους ανακοίνωση οι παραπάνω οργανώσεις προσθέτουν:
".... Ενώ το σχέδιο ψηφίσματος [που έχει παρουσιαστεί για συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ] περιλαμβάνει ορισμένα αιτήματα, δεν περιλαμβάνει τα επιχειρησιακά εκείνα βήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή των συστάσεων της έκθεσης Goldstone και δεν ανακουφίζει ούτε παρέχει επανορθώσεις στα θύματα.

Δεν μπορεί να υπάρξει συμβιβασμός στις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου. Εάν το διεθνές δίκαιο αποδειχτεί ικανό να προστατεύσει τους αμάχους και να αποτρέψει μελλοντικές αγριότητες, τότε πρέπει να επιβληθεί. Το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα κάθε ατόμου στην ίση προστασία και σε μια αποτελεσματική δικαστική επανόρθωση πρέπει να εξασφαλιστεί. Αυτοί που κατηγορούνται για τη διάπραξη διεθνών εγκλημάτων πρέπει να ερευνηθούν και να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

Υποστηρίζοντας το σχέδιο αυτό ψηφίσματος η PLO ακολουθεί την παραδοσιακή πολιτική της προσπάθειας να εξασφαλιστεί ένα συναινετικό ψήφισμα. Πολλές φορές τα δικαιώματα των Παλαιστινίων έχουν γίνει αντικείμενο διαπραγμάτευσης προκειμένου να εμφανιστεί μια πολιτική πρόοδος, και πολύ συχνά αυτή η πρόοδος έχει αποδειχθεί πως δεν είναι τίποτα άλλο παρά απλή διατήρηση του status quo που για δεκαετίες στερεί από τους Παλαιστίνιους τα θεμελιώδη δικαιώματά τους......

Η Γενική Συνέλευση πρέπει να ζητήσει όχι μόνο να εξεταστεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας η έκθεση Goldstone, αλλά και να εφαρμοστούν οι συστάσεις της. Οι εσωτερικές έρευνες είναι ουσιαστικές, εάν όμως δεν διεξαχθούν με αξιοπιστία και σύμφωνα με τα διεθνή στάνταρ – πιθανότητα ορατή λόγω παλαιότερων εμπειριών – τότε η συνέπειες πρέπει να είναι σαφείς. Εάν υπάρξουν προσπάθειες συγκάλυψης των υπόπτων εγκληματιών πολέμου, τότε πρέπει το Συμβούλιο Ασφαλείας να λάβει κατάλληλα μέτρα και το ζήτημα να παραπεμφθεί στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι επίσης ουσιαστικό, όπως συστήνει η έκθεση Goldstone να ενεργήσει η Γενική Συνέλευση για να εξασφαλίσει επανορθώσεις για τα θύματα της επιχείρησης Cast Lead….

Στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Σεπτέμβρη, η πολιτική ταλάντευση της PLO, η ατζέντα μερικών από τα πιο ισχυρά κράτη μέλη του ΟΗΕ και μια πωρωμένη αμέλεια για τα θύματα της επιχείρησης Cast Lead, ήταν μια πρώτη προσπάθεια να θαφτεί η έκθεση Goldstone. Οι εκπρόσωποι των Παλαιστινίων στον ΟΗΕ, η PLO πρέπει να εξασφαλίσει πως μια δεύτερη προσπάθεια δεν θα ευοδωθεί, και πρέπει να επικεντρώσει εκ νέου της προσπάθειές της για να εξασφαλίσει πως ένα ψήφισμα που θα υιοθετεί την έκθεση Goldstone και τις λεπτομερείς συστάσεις της θα υιοθετηθεί από την πλειοψηφία της Γενικής Συνέλευσης. Ένα «συναινετικό» ψήφισμα θα ακυρώσει την απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα αποκηρύξει το διεθνές δίκαιο και θα επικυρώσει σιωπηρά τη συνέχιση της ατιμωρησίας για αυτούς που στοχεύουν άμαχους πολίτες....."