Σάββατο, 7 Νοεμβρίου 2009

Γέφυρες αντί για τείχη - 3ο Διεθνές Σεμινάριο του AIC

Πηγή: Alternative Information Center 7 Νοέμβρη 2009

Ημερομηνίες διεξαγωγής: 29 Δεκεμβρίου 2009 - 8 Ιανουαρίου 2010

Σε έναν όλο και πιο παγκοσμμιοποιημένο κόσμο, η ποσότητα των πληροφοριών συχνά υπερισχύει της ποιότητας τους. Ερχόμαστε σε επαφή με πολιτισμούς, χωρίς να γνωρίζουμε την ιστορία τους ή τα κοινά μας σημεία. Γενικεύουμε για «Δύση» και «Ανατολή», ξεχνώντας ότι μοιραζόμαστε αρκετές παραδόσεις, εμπειρίες και αξίες. Μιλώντας για πολιτισμική διαμάχη ή για «σύγκρουση πολιτισμών», είναι ένας απλουστευμένος τρόπος για να χαρακτηρίσουμε τις διαφορές, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ιστορικά γεγονότα, τις εμπειρίες και την κοινή επιθυμία για αλληλεπίδραση. Η αμοιβαία κατανόηση είναι η βάση πάνω στην οποία πρέπει να χτίζονται οι σχέσεις, επειδή όλες οι «πλευρές» μοιράζονται αξίες, όπως ο σεβασμός, η ανεκτικότητα και η ειρήνη. Τα στερεότυπα δεν πρέπει να στέκονται εμπόδιο ανάμεσα στους ανθρώπους και να τους αποτρέπουν από το να γνωρίσουν τον «άλλο» κόσμο ή να περιορίζουν έναν εποικοδομητικό διάλογο για τις αξίες, τα ιδανικά και το κοινό μας μέλλον πάνω στην γη.

Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του 2009, το Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφόρησης (AIC) ετοιμάζει το τρίτο διεθνές σεμινάριο του, βασιζόμενο στα σημαντικά αποτελέσματα και τις πολύτιμες εμπειρίες των δύο προηγούμενων. Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2009 και έλαβαν μέρος 20 συμμετέχοντες από 8 διαφορετικές χώρες, ενώ το δεύτερο έγινε τον Ιούλιο του 2009 και πήραν μέρος 25 συμμετέχοντες από 11 χώρες. Η ιδέα να οργανώσουμε αυτά τα διεθνή σεμινάρια με σύνθημα «Χτίζοντας γέφυρες αντί για τείχη», προέκυψε από πρωτοβουλία φίλων μας, την οποία και αγκαλιάσαμε. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων ανέδειξε την πολιτική, κοινωνική και πρακτική σημασία τους, μέσα από την δράση των συμμετεχόντων, που τα περιέγραψαν συλλογικά σαν μια πολύτιμη εμπειρία.

Σε μια προσπάθεια να συνεχιστεί αυτή η εμπειρία, το πρόγραμμα του 3ου σεμιναρίου έχει διαμορφωθεί έτσι ώστε να αντανακλά τις προτάσεις που προέκυψαν από τους προηγούμενους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο αυτό θα δώσει περισσότερο δια-δραστικό ρόλο στους συμμετέχοντες για να μοιραστούν τις εμπειρίες τους.
Εμείς στο Εναλλακτικό Κέντρο Πληροφόρησης θα κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την εμπειρία του σεμιναρίου. Γι’ αυτό οι ιδέες, οι προτάσεις και η ενθάρρυνση των συμμετεχόντων παίζουν σημαντικό ρόλο. Ας ενώσουμε τις κοινωνικές, πολιτισμικές, ανθρωπιστικές και πολιτικές προσπάθειες μας με ανθρώπους από διαφορετικά έθνη για να σταματήσουμε τα τείχη της κατοχής, της επίθεσης, της διάκρισης και του ρατσισμού. Ας χτίσουμε τις γέφυρες της δικαιοσύνης, της ειρήνης, της ισότητας, της ανθρωπιάς και του σεβασμού.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 500€ (100€ κατάθεση και 400€ με την άφιξη) και περιλαμβάνει όλα τα γεύματα, διαμονή, μετακινήσεις, εργαστήρια, επισκέψεις και διαλέξεις. Δεν καλύπτει τα έξοδα μετάβασης στην περιοχή και την ασφάλεια ζωής για την περίοδο του σεμιναρίου.

Για να εγγραφείτε ή για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε email στο aic.camps@gmail.com

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, δείτε τα link στο τέλος της πρόσκλησης http://www.alternativenews.org/english/1925