Κυριακή, 5 Ιουλίου 2009

M.Warschawski-G.Taut: Τί είναι ο σιωνισμός

Η µελέτη αυτή των G. Taut και M. Warschawski, αγωνιστών της αντισιωνιστικής άκρας αριστεράς µέσα στο Ισραήλ, πρωτοδηµοσιεύθηκε το 1982 στο γαλλικό περιοδικό Quatrieme Internationale και είναι χωρισµένη σε 5 µέρη: στο πρώτο παρουσιάζεται η προέλευση του σιωνισµού και η ιδεολογία του προ του 1918, στο δεύτερο οι κοινωνικοοικονοµικές και πολιτικές δοµές του πριν από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ, στο τρίτο σκιαγραφείται ο ρόλος του στην ισραηλινή κοινωνία µέχρι τον πόλεµο του 1967, στο τέταρτο περιγράφεται η πολιτεία του µέσα στην ισραηλινή κοινωνία σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις σε βάρος των εβραίων της Μέσης Ανατολής από το σιωνιστικό κράτος και στο πέµπτο η πορεία του σιωνισµού από τον πόλεµο του 1967, όπου το Ισραήλ νίκησε, έως εκείνον του 1973, όπου το Ισραήλ δεν µπόρεσε να νικήσει και ολοκληρη η ισραηλινή κοινωνία έπεσε σε µια βαθειά κρίση.