Τρίτη, 29 Ιουλίου 3000

Ιράκ

Από την ιστορία του Ιράκ, απόσπασμα από το βιβλίο "Εξεγερμένοι κόσμοι" (2001)