Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2005

Γυναίκες: Στοιχεία από το ημερολόγιο της PASSIA 2008

 • Παρόλη την υψηλή και επιτυχής ανάμειξη των γυναικών στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία σχετίζεται θετικά με την γυναικεία εργασία, η συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό δυναμικό (15+) παραμένει χαμηλή, αποτελώντας μόνο το 15,2% του επίσημου εργατικού δυναμικού, το χαμηλότερο ποσοστό παγκοσμίως. (PCBS:Έκθεση Εργατικού Δυναμικού, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2008)
 • Από τις γυναίκες που συμμετέχουν στην εργασία, το 42,1% έχει δεχτεί 13 ή παραπάνω χρόνια σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, ανάμεσα στις άνεργες γυναίκες, το μεγαλύτερο ποσοστό (33,1%) έχει δεχτεί 13 ή παραπάνω χρόνια σχολικής εκπαίδευσης. Από τις γυναίκες που δεν συμμετέχουν στην εργασία, το 65.3% ασχολείται με τα οικιακά και το 26,8% σπουδάζει. (PCBS:Έκθεση Εργατικού Δυναμικού, Απρίλιος-Ιούνιος 2008).
 • Ιστορικά, η εργασία των γυναικών επικεντρώνεται στις αγροκαλλιέργειες, συχνά ως μη αμειβόμενα μέλη της οικογένειας και στις υπηρεσίες ,κυρίως στον δημόσιο τομέα. Στα τέλη του 2007, το 48,9% απασχολούνταν σε υπηρεσίες και το 33,7% σε αγροκαλλιέργειες. (ILO, Η κατάσταση των εργαζομένων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, Μάιος 2008)
 • Από το εργατικό δυναμικό των γυναικών το 2008, το 52,1% απασχολούταν σε υπηρεσίες, το 30,7% σε αγροτικές, δασικές ή αλιευτικές εργασίες, 9,2% σε μεταλλεία, λατομία , βιομηχανίες, 7,1% στο εμπόριο, σε ξενοδοχεία και εστιατόρια , 0,4% στις κατασκευές και το 0,5% στον τομέα μεταφορών, επικοινωνίες και αποθήκες. Η μεγαλύτερη πλειοψηφία (58,2%) ήταν μισθωτές, το 27,8% άμισθο προσωπικό και το 13,5% αυτοαπασχολούμενες. (PCBS:Έκθεση Εργατικού Δυναμικού, Απρίλιος-Ιούνιος 2008).
 • Οι γυναίκες αποτελούν το 54% των φοιτητών στα πανεπιστήμια, το 57% στα κολέγια και το 37% των φοιτητών στα κοινοτικά κολέγια. Το 2007, οι γυναίκες αριθμούσαν το 58% των αποφοίτων στα πανεπιστήμια. Ωστόσο, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 16,6% του ακαδημαϊκού προσωπικού στα πανεπιστήμια. (Υπουργείο Παιδείας).
 • Στην πολιτική, το ποσοστό των γυναικών στο Νομοθετικό Συμβούλιο της Παλαιστίνης αυξήθηκε σε 12,9% το 2006 σε σύγκριση με το 5,7% του 1996, κυρίως λόγω του αναλογικού συστήματος που εφαρμόστηκε στις εκλογές του 2006. (PCBS, Οι άντρες και οι γυναίκες στην Παλαιστίνη,2006)
 • Περίπου στο 8,2% των νοικοκυριών της Παλαιστίνης το 2005, αρχηγός ήταν η γυναίκα (PCBS,2006)
• Νοικοκυριά και Βιοτικό Επίπεδο
 • Το 2006, 94,2% των νοικοκυριών στην Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της γάζας είχαν τηλεόραση, το 92,3% ψυγείο, 89,9% πλυντήριο, 47,2% τηλέφωνο, 15,5% βίντεο, 2,1% κεντρική θέρμανση και το 1,49% πλυντήριο πιάτων. (PCBS, Στατιστικά Νοικοκυριών και συνθηκών τους,2006)
 • Περίπου το 81,5% των νοικοκυριών, ζουν σε ιδιόκτητα σπίτια (77,7% στην Δυτική Όχθη και 89% στην Γάζα), το 11,5% νοικιάζει και το 7% έχουν άλλο είδους κατοχής σπιτιού. (PCBS, Στατιστικά Νοικοκυριών και συνθηκών τους,2006)
 • Το μέσο εισόδημα των νοικοκυριών, το οποίο ήταν 2.600 NIS πριν την Ιντιφάντα, έπεσε στα 1.600 NIS και περίπου το 51,6% έχει χάσει το 50% του εισοδήματος του κατά τη διάρκεια του 2005. (PCBS, Βιοτικό επίπεδο, 2006)
 • Περίπου τα μισά από τα νοικοκυριά, βασίζονται στην επισιτιστική βοήθεια της διεθνής κοινότητας (80% στην Γάζα και 33% στην Δυτική Όχθη). (ILO, Η κατάσταση των εργαζομένων στα κατεχόμενα αραβικά εδάφη, Μάιος 2008)
 • Το 56,5% των νοικοκυριών το 2006, βρίσκονταν σε αστικές περιοχές, το 28,4% σε αγροτικές και το 15,1 % σε προσφυγικούς καταυλισμούς.

• Προτεινόμενες πηγές έρευνας

http://www.pcbs.gov.ps/ (Statistics on Gender and on Living Standards)
http://www.fafo.no/pub/151.htm
http://www.fafo.no/pub/242.htm (FAFO reports on the Palestinian society)
Abu Amr, Ziad. Islamic Fundamentalism in the West Bank and Gaza. Bloomington: Indiana University Press, 1994.
Abu Libdeh,H., S.Tamari, et al. Survey of the Occupied Territories. Oslo: Norwegian Institute of Social Sciences, 1993.
Giacaman, Rita and Penny Johnson. Inside Palestinian Households – Initial Analysis of a Community-based Household Survey.
Vol. 1. Birzeit University: Institute of Women’s Studies in cooperation with the Institute for Community and Public Health, 2002.
Graham-Brown, Sarah. Palestinians and Their Society 1880-1946. A Photographic Essay. London: Quartet Books, 1980.
Heiberg, Marianne & Geir Ovensen, eds. Palestinian Society. In Gaza, West Bank and Arab Jerusalem - A Survey of Living
Conditions. Oslo: FAFO-Report 151, 1993 (http://www.fafo.no/engelsk/pub/index.htm).
Nakhleh, Khalil & Elia Zureik, eds. The Sociology of the Palestinians. London: Croom Helm, 1980.
Sana Asi, Palestinian Women’s Status. PCBS, April 1998.