Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Παλαιστινιακά Κόμματα

Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP):
http://www.pflp.ps/english/

Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP):
http://www.dflp-palestine.org/

Κόμμα του Λαού (PPP):
http://www.palpeople.org/

Παλαιστινιακή Εθνική Πρωτοβουλία:
http://www.almubadara.org/new/english.phpΤαξιαρχίες Ezeddin Al Qassam Brigades ( ένοπλη πτέρυγα της HAMAS )
http://www.alqassam.ps/english/