Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Καμπάνιες και Κοινωνικές Οργανώσεις στην Παλαιστίνη

Καμπάνια "Σταματείστε το τείχος"
http://stopthewall.org/

Καμπάνια για την Απελευθέρωση του Marawan Barghouti
http://www.freebarghouti.org/english/index.html

Καμπάνια για την Απελευθέρωση του Ahmad Sa'adat
www.freeahmadsaadat.org/

BADIL
Κέντρο Έρευνας για την Παλαιστινιακή Προσφυγιά και τα Δικαιώματα των Προσφύγων
http://www.badil.org/

The Palestine Right to Return Coalition
http://al-awda.org/

Ινστιτούτο Παλαιστινιακών Σπουδών
www.palestine-studies.org/

PASSIA
The Palestinian society for the study of international affairs
http://www.passia.org/

Popular Committee Against Siege
www.freegaza.ps/english/

Madaa Silwan Community Center
http://www.madaasilwan.org/


Gaza Strip under fire - Fida Qishta
http://sunshine208.blogspot.com/

Addameer - για τους πολιτικούς κρατούμενους ( Δ. Όχθη )
http://www.addameer.org/index_eng.html

Al Dameer - για τους πολιτικούς κρατούμενους ( Λωρίδα της Γάζας )
http://www.aldameer.org/en/index.php?pagess=home

Al Haq
http://www.alhaq.org/index.php

Al Mezan Center for Human Rigths
http://www.mezan.org/en/

Defence for Children International
http://www.dci-pal.org/english/home.cfm

Palestinian Center for Human Rights ( PCHR )
http://www.pchrgaza.org/

Waed - για πολιτικούς κρατούμενους
http://www.waed.ps/en/

Palestinian International Campaign to End the Siege on Gaza
www.end-gaza-siege.ps/

PNGO NET - Δίκτυο Παλαιστινιακών ΜΚΟ
http://www.pngo.net/english/default.asp

Union of Agricultural Work Committees ( UAWC ) - για αγρότες
http://www.uawc-pal.org/index.html

Palestinian Farmers Union ( PFU ) - για αγρότες
http://www.pafu.ps/pafu/

Palestinian Agricultural Relief Committees ( PARC ) - για αγρότες
http://www.pal-arc.org/

Mandela Institute for Human Rigths and Political Prisoners
http://www.mandela-palestine.org/

Umion of Health Work Committees ( UHWC ) - Λωρίδα της Γάζας
http://www.gaza-health.org/en/

Health Work Committees ( HWC ) - Δ. Όχθη
http://www.hwc-pal.org/

Union of Mwdical Relief Committees ( UPMRC )
http://www.pmrs.ps/content/about/main.html

Union of Health Care Committees ( UHCC )
http://www.uhccgz.com/en/index.php

Mossawa Center - Advocasy Center for Arab Citizens in Israel
http://www.mossawacenter.org/

Arab Association for Human Rigths
http://www.arabhra.org/HRA/Pages/Index.aspx?Language=2

Adalah - The Legal Center for Arab minority rights in Israel
http://www.adalah.org/eng/index.php

Association of Forty - The Association for Recognition of the Unrecognized Arab Villages
http://www.assoc40.org/en/

Ta'ayush - Arab Jewish partnership )
http://www.taayush.org/
http://www.supportezra.net/

Abnaa el Balad - Γιοί της Γης
http://www.abnaa-elbalad.org/engballad1.html

The One Democratic State Group (ODSG) - Ομάδα για το Ένα Δημοκρατικό Κράτος
http://www.odsg.org/co/