Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

** Οι εγγεγραμμένοι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες στην Μέση Ανατολή ανέρχονται στους 4.618.141 (7). δφασφηα΄δφηα φα΄σδ φ΄σδφη άσδφ΄ασδφα΄σφ δασδφ΄ασδφη ασδφ΄ασδφηα΄σδφα΄σδ φασ΄δφ ασ΄δφα σδηφά σδφάσδφη ασδφάσδηφ ασδφα