Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Τυνησία: Ιδρυτική Διακήρυξη του Μετώπου «14 Γενάρη»

Δηλώνοντας τη συμμετοχή μας στην επανάσταση του λαού μας, ο οποίος αγωνίζεται για το δικαίωμά του στην ελευθερία και την αξιοπρέπεια της πατρίδας και ο οποίος έκανε θυσίες που ενσαρκώνονται στις δεκάδες νεκρών και τους χιλιάδες τραυματίες και κρατουμένους, και προκειμένου να ολοκληρωθεί η νίκη επί των εσωτερικών και εξωτερικών εχθρών που καταβάλλουν κοινές προσπάθειες για την κλοπή των θυσιών του, ιδρύσαμε το «Μέτωπο 14 Γενάρη» ως πολιτικό πλαίσιο που θα εργαστεί για την πρόοδο της επανάστασης του λαού μας, για την εκπλήρωση των στόχων του και για την απόκρουση των αντεπαναστατικών δυνάμεων, πλαίσιο που περιλαμβάνει κόμματα, πατριωτικές, δημοκρατικές και προοδευτικές οργανώσεις και δυνάμεις

Τα άμεσα καθήκοντα του Μετώπου είναι:

1) Η ανατροπή της σημερινής κυβέρνησης Γανούσι ή οποιασδήποτε κυβέρνησης περιλαμβάνει σύμβολα του παλιού καθεστώτος το οποίο εφάρμοσε μια πολιτική αντεθνική και αντιλαϊκή και υπηρέτησε τα συμφέροντα του καθαιρεμένου προέδρου.

2) Η διάλυση του (σ.μετ. πρώην κυβερνητικού) κόμματος Συνταγματικού Δημοκρατικού Συνδέσμου και την επίταξη της έδρας του, των περιουσιακών του στοιχείων και του ταμείου του, τα οποία είναι χρήματα του λαού, και την απόλυση των αποσπασμένων σε αυτό.

3) Ο σχηματισμός μιας προσωρινής κυβέρνησης που να χαίρει της εμπιστοσύνης του λαού, αποτελούμενης από δυνάμεις του προοδευτικές, αγωνιστικές, πολιτικές, συλλογικές, συνδικαλιστικές και νεολαιίστικες.

4) Η διάλυση του κοινοβουλίου και της Συμβουλευτικής, όλων των οργανώσεων αχυρανθρώπων και του ανώτατου δικαστικού συμβουλίου, το τσάκισμα συνολικά του πολιτικού εποικοδομήματος του προηγούμενου καθεστώτος και η προετοιμασία εκλογών για μια Συντακτική Συνέλευση διάρκειας που δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος, η οποία θα συντάξει ένα νέο δημοκρατικό Σύνταγμα και θα θεσπίζει ένα νέο δικαστικό σύστημα που θα πλαισιώνει το δημόσιο βίο και θα εξασφαλίζει τα πολιτικά, οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα στο λαό.

5) Η διάλυση του μηχανισμού πολιτικής αστυνομίας και η υιοθέτηση νέας πολιτικής ασφαλείας που θα βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως τον υπέρτατο νόμο.

6) Η προστασία των χρηματικών πόρων που ανήκουν στο λαό και η έρευνα για τα εγκλήματα εναντίον των δικαιωμάτων του όπως την καταστολή, τη φυλάκιση, τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες, τις αποφάσεις, τις διαταγές και τις εκτελέσεις, όπως και καθενός που δωροδοκήθηκε και ασχημόνησε επί του δημοσίου χρήματος.

7) Η κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων των ανώτατων αξιωματούχων της προηγούμενης κυβέρνησης, των συγγενών τους και των συνδεόμενων με αυτούς προσώπων, και όλων των υπεύθυνων για τα εγκλήματα σε βάρος του λαού.

8) Η παροχή εργασίας στους ανέργους και η άμεση υιοθέτηση μέτρων για την ανακούφισή τους με παροχή επιδομάτων, κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη και βελτίωση της αγοραστικής τους δύναμης.

9) Η δημιουργία μιας εθνικής οικονομίας η οποία θα υπηρετεί το λαό και θα θέτει τους ζωτικούς και στρατηγικούς τομείς υπό την επίβλεψη του κράτους και η εθνικοποίηση των ιδιωτικοποιημένων οργανισμών και ο σχεδιασμός μιας οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θα έρχεται σε ρήξη με την καπιταλιστική και τη φιλελεύθερη αντίληψη. 10) Η παροχή κοινωνικών και ατομικών ελευθεριών, πρώτ’ απ’ όλα, της ελευθερίας του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι, της έκφρασης και της ελευθεροτυπίας, της ενημέρωσης και της συνείδησης, η απελευθέρωση των κρατουμένων και η κήρυξη γενικής αμνηστίας

11) Το Μέτωπο χαιρετίζει την υποστήριξη των λαϊκών μαζών και των προοδευτικών δυνάμεων από τις αραβικές χώρες και από όλο τον κόσμο στην επανάσταση στην Τυνησία και τις καλεί να συνεχίσουν την υποστήριξή τους με κάθε δυνατό μέσο.

12) Η φυσική αντίσταση στην σιωνιστική οντότητα και των εγκλημάτων της και η στήριξη των εθνικοαπελευθερωτικών κινημάτων στις αραβικές χώρες και τον κόσμο.

13) Το Μέτωπο καλεί το σύνολο των λαϊκών μαζών και των πατριωτικών και δημοκρατικών δυνάμεων στη συνέχιση της κινητοποίησης και του αγώνα με κάθε νόμιμο τρόπο και ιδιαίτερα με τις διαδηλώσεις στους δρόμους μέχρι την πραγματοποίηση των διακηρυγμένων στόχων του.

14)Το Μέτωπο χαιρετίζει κάθε επιτροπή και σύνδεσμο και κάθε μορφή αυτοδιαχείρισης των μαζών και τις καλεί να διευρύνουν τον κύκλο απεύθυνσής τους σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται για το κοινό καλό και τις διάφορες πτυχές της καθημερινής ζωής.

Ζήτω οι μάρτυρες της εξέγερσής μας και η νίκη των επαναστατημένων μαζών του λαού μας!

Τύνιδα 20 Γενάρη 2011

Σύνδεσμος Εργατικής Αριστεράς- Κίνημα Ενωτικών Νασερικών-Κίνημα Δημοκρατών Πατριωτών- Δημοκράτες Πατριώτες (Δ.Π.) Μπααθική Πτέρυγα- Ανεξάρτητοι Αριστεροί- Κομμουνιστικό Κόμμα Εργατών Τυνησίας- Κόμμα Δημοκρατικής Πατριωτικής Δράσης