Πέμπτη, 27 Αυγούστου 2009

Τα Μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου της PLO

Ι. Μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της PLO (18)

1 Πρόεδρος …. (Δεν έχει εκλεγεί άλλος μετά τον Γιασσέρ Αραφάτ)
2. Mahmoud ABBAS (Γενικός Γραμματέας)
3. Farouq QADDOUMI (Υπεύθυνος Πολιτικού Γραφείου)
4. Mohammed Zuhdi ANNASHASHIBI (Πρόεδρος Εθνικού Ταμείου της Παλαιστίνης)
5. Yasser ABED RABBO
6. Sulaiman AN-NAJJAB
7. Abdel Rahim MALLOUH
8. Mahmoud ODEH (Taysir Khalid)
9. Ali IS’HAQ
10. Samir GHOSHEH
11. Mahmoud ISMAIL
12. ---- (Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Yasser AMR)
13. ----- (Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Faisal Husseini)
14. Asa’ad ABDEL
RAHMAN
15. Emile JARJOUI’
16. Ghassan ASHSHAKAA’
17. Zakaria AL-AGHA
18. Riyad AL-KHUDARI

II. Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου της Παλαιστίνης

19. Salim Dib Salim AZZA’NOUN
20. . -----(Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Elia KHOURY
21 Taysir QUBA’A
22. Mohammed SBEIH

III. Μέλη Λαϊκών Οργανώσεων (13):

23. Fawwaz Yassin HUSSEIN (αγρότες)
24. Nabhan Abdel Rahman OTHMAN (οικονομολόγοι)
25. Ibrahim KHORESHY (φοιτητές)
26. Fat’hi ARAFAT (Γιατροί)
27. Arafat AL-MATARI (καλλιτέχνες)
28. Abdel Rahman ALMEZAYYEN (καλλιτέχνες)
29. Ahmad ABDEL RAHMAN (συγγραφείς και δημοσιογράφοι)
30. Najlaa’ YASSIN (γυναίκες)
31. Jamil Mohammed SHEHADA (δάσκαλοι)
32. Haidar QUBBAHA (εργάτες)
33. Zuhair AL-KHATIB (δικαστές)
34. Ahmad AL-QIDWA (Συμβούλιο για την Νεολαία και τον Αθλητισμό)
35. Marwan ABDEL HAMID (μηχανικοί)

IV. Πρόεδροι των Επιτροπών (8):

36. Khayree HASAN (Νομική Επιτροπή)
37. Othman ABU GHARBIEH(Κοινοβουλευτική και Εξωτερικών Σχέσεων)
38. Hana NASSER (Επιτροπή Εκπαίδευσης)
39. -----(Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Ahmad Sidqi ADDAJANI)
40. Ibrahim QUBA’A (Λογιστικού Ελέγχου)
41. Saleh ALBARGHOUTI (Επιτροπή Ερευνών)
42. Nabil SHA’ATH (Πολιτική επιτροπή)
43. Salah SALAH (Επαναπατρισμού)

IV. Αντιπρόσωπου αντιστασιακών κινημάτων και κομμάτων

A. Fateh (6):
44. Hani AL-HASAN
45. Tayeb ABDEL RAHIM
46. Abdallah AL-IFRINJI
47. Nasr YOUSEF
48. Hakam BAL’AWI
49. Yehya ASHOUR/HAMDAN

B. PFLP (2):
50. Abdul Rahman Mallouh
51. Jamil ALMAJDALAWI

Γ. DFLP (2):
52. Charle SAWWAN
53. Farid SARROU’

Δ. Αραβικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (2):
54. Rakad SALEM
55. Hussein RAHHAL

E. Απελευθερωτικό Μέτωπο της Παλαιστίνης (2):
56. Wasel ABU YOUSEF
57. Omar SHEBLI

Z. Λαϊκό Μέτωπο Αγώνα (2):
58. Ahmad MAJDALANI
59. Nabil Moh’d ALQIBLANI

Η. Democratic Union-FIDA (2:)
60. Saleh SALEH
61. Ali AMER

Θ. Hizb Ash-Sha’ab- Το Κόμμα του Λαού (2):
62. Fu’ad Hana RIZEQ
63. Abdel Rahman AwadALAH

I. Λαϊκό Μέτωπο–GC (2):
64. Κλειστή
65. Κλειστή

Κ. Κίνημα As-Sai’qa (2):
66.Κλειστή
67. Κλειστή

Λ. Islamic Jihad (2):
68. Ma’moun Asad ATTAMIMI
69. Ibrahim Kamel AL-ITR

Μ. Παλαιστινιακό Αραβικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (2):
70. Jamil SHEHADA
71. Salim AL-BARDINI

Ν. Στρατιωτικό Συμβούλιο (3):
72. Gen. Abdel Razeq ALMAJAI’DEH
73. Ismail JABER
74. Ghazi AL-JABALI

VI. Ανεξάρτητοι (35):

75. Nabil Mahmoud AMR
76. Samira ABU GHAZALEH
77. Abdel Latif ABU HAJLEH
78. Rifa’at AN-NIMR
79. Hasib Jeries ASSABBAGH
80. Dr. Subhi GHOSHEH
81. Intisar AL-WAZIR
82. Qostantine QORMOSH
83. Abdel Razzaq ALYAH’I
84. Mohammed MILHEM
85. Musa ABU HAMAID
86. Ibrahim ABU AYYASH
87. Abdel Jawad SALEH
88. Fa’ek WORAD
89. Is’haq AL-KHATIB
90. Widad AHMAD
91. -----(Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Father Ibrahim AYYAD
92. Daoud AZ-ZEER
93. Fatma ABDEL HADI
94. Abdel Aziz AHMAD
95. Ismail AL-AKHRASS
96. Abdel Aziz SAQR
97. Elias SANBAR
98. Hanna SAFIEH
99. Nasser AROURI
100. Munib AL-MASRI
101. Basel AQEL
102. -----(Δεν έχει υπάρξει αντικαταστάτης του εκλιπόντα Zuhdi AT-TERZI
103. Fayez AL-ASWAD
104. Ya’qoub QIRSH
105. Nasser AL-QIDWA
106. Sa’eb EREKAT
107. Marwan ALBARGHOUTI
108. Ahmad HELES
109. Ahmad MAFRAJ

Μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου (20)

110. Ahmad QREI’A (Abu Ala’)
111. Ibrahim ABU ANNAJA
112. Rawhi FATTOUH
113. Ghazi HANANIA
114. Ahmed Hashim ZUGHAYAR
115. Salah AT-TA’MARI
116. Abbas ZAKI
117. Jamal ASH-SHOBAKI
118. Abdel Karim ABU SALAH
119. Jamal ASH-SHATI
120. Kamal ASHSHARAFI
121. Azmi ASH-SHUAIBI
122. Ziad ABU AMR
123. Fakhri SHAQURA
124. Musa AZ-ZA’BUT