Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Ειδησεογραφικά και Εναλλακτικά sites

Ma'an News
http://www.maannews.net/en/index.php

The Palestinian Information Center
www.palestine-info.co.uk/en/

From occupied Palestine
http://www.fromoccupiedpalestine.org//

The Electronic Intifada
http://electronicintifada.net/

The Alternative Information Center (AIC)
www.alternativenews.org/

Mohamed Omer
Rafah Today / Reports from Palestine
www.rafahtoday.org/

International Middle East Media Center (IMEMC)
www.imemc.org/

Ramattan
http://english.ramattan.net/Palestine.aspx

Palestine Telegraph
http://www.paltelegraph.com/

Palestine News Network ( PNN )
http://english.pnn.ps/

WAFA
http://english.wafa.ps/?action=index

Δεν υπάρχουν σχόλια: