Δευτέρα, 2 Μαΐου 2005

Alternative Information Center (AIC)

Το AIC που δημιουργήθηκε το 1984 είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ίδρυσαν Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί ακτιβιστές για να συνδυάσουν τον λαϊκό ακτιβισμό με την κριτική έρευνα, την ανάλυση, τη συζήτηση και τη διάδοση της πληροφόρησης για την Παλαιστίνη και το Ισραήλ. Συνδυάζοντας τις άμεσες ενέργειες και τις μακροχρόνιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και συνεργασίες, το AIC φέρνει κοντά τις πληροφορίες και τους ανθρώπους και λειτουργεί ως ζωτική πηγή και πλατφόρμα δράσης. Το AIC προσφέρει μια σημαντική και προοδευτική θεώρηση στη δουλειά του δίνοντας έμφαση στην κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη και την ενασχόληση της κοινωνίας μέσα σ’ ένα προοδευτικό και φεμινιστικό πλαίσιο.
Η συλλογή και η διάδοση πληροφόρησης είναι η κεντρική αποστολή του AIC. Ενώ η Παλαιστινιο-Ισραηλινή σύγκρουση είναι μία από εκείνες με τη μεγαλύτερη κάλυψη στον κόσμο, μεγάλο μέρος της πληροφόρησης είναι αποσυνδεμένο από το γενικό πλαίσιο και εξυπηρετεί την αποδυνάμωση των λαών στον αγώνα τους για αλλαγή. Το AIC παρέχει ακριβή πληροφόρηση μέσα σε αναλυτικό πλαίσιο κριτικής σκέψης, βοηθώντας στην οικοδόμηση ρεαλιστικών στρατηγικών για θετικές αλλαγές.
Το AIC προσφέρει:
  • Ρεαλιστική πληροφόρηση και ενημέρωση από πληθώρα Παλαιστινιακών, Ισραηλινών και Διεθνών πηγών
  • Μελέτες, αναλύσεις, δελτία τύπου και υποστήριξη πληροφόρησης
  • Tοπικά και διεθνή δίκτυα διανομής συμπεριλαμβανομένων πολιτικών οργανώσεων, δημοσιογράφων, ακαδημαϊκών, ΜΚΟ, ακτιβιστών και πλατύ κοινό.
Εκπαίδευση
Το AIC έχει αναλάβει την προώθηση της ακριβούς κατανόησης της περιπλεγμένης πραγματικότητας της κατάστασης της Παλαιστινιο-Ισραηλινής σύγκρουσης και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να επαναθεωρήσουν τις δυνατότητες επίτευξης μιας διαρκούς επίλυσης της σύγκρουσης.
-Τα βιβλία, περιοδικά και φιλμ του AIC στα Αγγλικά, τα Αραβικά και τα Εβραϊκά προσφέρουν κριτική επισκόπηση της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης και δίνουν βήμα σε υποβόσκοντα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα στην Παλαιστινιακή και την Ισραηλινή κοινωνία.
-Το AIC λειτουργεί ως υλική και πολιτική γέφυρα μεταξύ Παλαιστινίων και Ισραηλινών επιτρέποντας συγκεντρώσεις και σε βάθος συζητήσεις πάνω σε ευρεία γκάμα τοπικών και διεθνών ζητημάτων.
-Οι εκπαιδευτικές περιηγήσεις στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και το Ισραήλ παρέχουν άμεση εμπειρία των γεγονότων στο έδαφος για τοπικά και διεθνή γκρουπ, αποστολές, ομάδες νέων και δημοσιογράφους.
Ακτιβισμός
Μέσω του ακτιβισμού το AIC διατηρεί τον αναγκαίο δεσμό ανάμεσα στις αναλυτικές προσεγγίσεις και τις εφικτές στρατηγικές για αλλαγή.
-Το AIC έχει ξεκινήσει τοπικές και διεθνείς συνόδους και ομάδες εργασίες για να οικοδομήσει την αλληλεγγύη και να αναπτύξει ενιαία σχέδια δράσης με πολιτικούς φορείς, ΜΚΟ και ομάδες πίεσης απ’ όλο τον κόσμο.
-Το AIC χρησιμοποιεί τακτικές άμεσων ενεργειών συμπεριλαμβανομένου του λόμπινγκ, των διαδηλώσεων και τη χρήση ένδικων μέσων.
-Το AIC έχει χτίσει αποτελεσματικές συνεργασίες με Παλαιστινιακούς, Ισραηλινούς και διεθνείς οργανισμούς για να θέσει και να δημιουργήσει μελλοντικές ατζέντες για την αλλαγή.
Μια Παλαιστινιακή – Ισραηλινή Καμπάνια για να τερματιστεί η Κατοχή
Ο κύριος στόχος της Καμπάνιας για να τερματιστεί η Κατοχή είναι να παράσχει εργαλεία κινητοποίησης για τους Παλαιστινίους, τους Ισραηλινούς και τους διεθνείς για να πληροφορούν και να αλλάζουν την τοπική και διεθνή κοινή γνώμη, ώστε να διευκολύνει την γνωστοποίηση και την υποστήριξη για το αίτημα του τερματισμού της Ισραηλινής κατοχής.
Aheret/Ahar
Δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2001, το Aheret/Ahar λειτουργεί ως ειδικευμένο κέντρο ενημέρωσης παρέχοντας υπεύθυνη, αξιόπιστη και προσβάσιμη πληροφόρηση σχετικά με την Ισραηλινή κατοχή σε τοπικούς και διεθνείς δημοσιογράφους και ειδησεογραφικές υπηρεσίες. Δουλεύοντας με το δίκτυο εκτενούς συλλογής και διανομής πληροφόρησης του AIC, το Aheret/Ahar χρησιμοποιεί μια δραστήρια προσέγγιση στην εμπλοκή των ΜΜΕ, παρέχοντας άρθρα, συνεντεύξεις, μελέτες και θεματικές ενότητες.
Το Aheret/Ahar διοργανώνει σεμινάρια εκπαίδευσης ακτιβισμού ΜΜΕ για Παλαιστινίους και Ισραηλινούς ακτιβιστές και οργανισμούς, ενδυναμώνοντάς τους να εμπλέκουν την μιντιακή στρατηγική στις δραστηριότητές τους και να χρησιμοποιούν τα μέσα για να προωθήσουν τις θέσεις και τους σκοπούς τους.
Πρόγραμμα Εποικισμών και Βίας των Εποίκων: Πληροφόρηση και Ανάλυση
Η γη και ο έλεγχος της γης είναι η καρδιά της Ισραηλινο-Παλαιστινιακής σύγκρουσης. Η κατανόηση αυτής της πραγματικότητας σε συνδυασμό με την απότομη κλιμάκωση της βίας των εποίκων από τις αρχές του 2000, οδήγησε στη δημιουργία του Προγράμματος Εποικισμών και Βίας των Εποίκων.
Αυτό το πρόγραμμα παρακολουθεί και καταγράφει περιστατικά φυσικής βίας, καθώς και τη γενικότερη δραστηριότητα των εποικισμών και της επέκτασης στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Μηνιαίες και διμηνιαίες αναφορές για τη βία των εποίκων δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του AIC. Επιπλέον πληροφορίες, αναλύσεις και λεπτομερείς εξειδικευμένες έρευνες στα ζητήματα των εποικισμών και της βίας των εποίκων παράγονται και διανέμονται σε ευρύ κοινό Παλαιστινιακών και Ισραηλινών ΜΚΟ και διεθνών οργανισμών αλληλεγγύης και δικτύων ενημέρωσης.
Το πρόγραμμα λειτουργεί πάνω στην κοινή Παλαιστινιο-Ισραηλινή πλατφόρμα ανάπτυξης διεθνικής στρατηγικής δράσης ενάντια στους εποικισμούς, και αναπτύσσεται μέσα από σειρά ομάδων εργασίας, συνόδων και δημοσίων συγκεντρώσεων.
Χτίζοντας ένα κοινό Μέλλον Μαζί
Κοινωνικό και Πολιτικό Φόρουμ: Ζωτικός Πολιτικός Διάλογος
Το Κοινωνικό και Πολιτικό Φόρουμ εργάζεται σε Παλαιστινιακό, Ισραηλινό κοινό και διεθνές επίπεδο για να χαλυβδώσει ένα μακροχρόνιο θεμέλιο επικοινωνίας, διαλόγου, οικοδόμησης γνώσης και πολιτικής κινητοποίησης για την ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την πλούσια πολιτισμική ανάπτυξη.
Το AIC διοργανώνει και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια, ομιλίες, προβολή ταινιών και σεμινάρια που συζητούν τη διεθνή και την τοπική πολιτική, καθώς και το ρόλο των ΜΚΟ στο παγκόσμιο κίνημα για μια εναλλακτική παγκοσμιοποίηση σε Παλαιστίνη-Ισραήλ. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές, το Κοινωνικό και Πολιτικό Φόρουμ εργάζεται για να χτίσει δίκτυα για Παλαιστινιακές και προοδευτικές Ισραηλινές ΜΚΟ που να εργάζονται αποτελεσματικά με συντονισμένο τρόπο μέσα στο πλαίσιο του δικτύου εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης.
Κεντρικοί μηχανισμοί του Κοινωνικού και Πολιτικού Φόρουμ είναι οι εκδόσεις του AIC στα αραβικά Rou’ya Ukhra (Ένα διαφορετικό όραμα) και στα εβραϊκά Metzad Sheni (Από την άλλη μεριά).
Το Πρόγραμμα της Ηγεσίας της Παλαιστινιακής Νεολαίας
Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση και προώθηση του ενεργού και εποικοδομητικού ρόλου της νεολαίας μέσα στην Παλαιστίνη, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της ανάπτυξης της Παλαιστινιακής κοινωνίας πολιτών και κοινωνικής ζωής. Η νεολαία στο πρόγραμμα ηγεσίας δουλεύει με άλλους Παλαιστινιακούς οργανισμούς σε μια προσπάθεια να οικοδομηθούν σχέσεις και να ενισχυθεί η εμπλοκή με την κοινότητα.
Το πρόγραμμα ηγεσίας προσφέρει στην Παλαιστινιακή νεολαία γνώση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκπαίδευση για τα ΜΜΕ και την αγγλική γλώσσα μέσα από σεμινάρια. Επιπλέον οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κάνουν μηνιαίες συζητήσεις για να αναπτύξουν την κριτική σκέψη γύρω από σύγχρονα ζητήματα που επηρεάζουν την Παλαιστινιακή νεολαία και να καθορίσουν την οδό ξεπεράσματος τέτοιων δυσκολιών.
Διεθνής Υπεράσπιση
Η Ισραηλινή κατοχή έχει αναγνωριστεί από τη διεθνή κοινότητα ως εχθρική ενέργεια η οποία ξεκάθαρα αντίκειται στη διεθνή ανθρωπιστική νομοθεσία. Το AIC προσπαθεί να αναπτύξει και να οργανώσει αυτό το ογκούμενο διεθνές αίσθημα ενάντια στην παράνομη κατοχή του Ισραήλ εκπαιδεύοντας διεθνείς συμμετέχοντες για την τοπική πραγματικότητα και για να εμπλέξει διεθνείς κρατικούς και μη κρατικούς παράγοντες σε τοπικές καμπάνιες για να προωθήσουν μια δίκαιη ειρήνη στην περιοχή.
Διεθνείς αποστολές, Αστικές Αποστολές και Πλανητική Δικτύωση
Μεγάλος αριθμός αποστολών οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ΜΚΟ, πολιτικών και διεθνών οργανώσεων αλληλεγγύης έρχονται στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ για να λάβουν μέρος σε δράσεις αλληλεγγύης και ως παρατηρητές των Ισραηλινών ενεργειών ενάντια στον Παλαιστινιακό αστικό πληθυσμό. Το AIC εργάζεται απευθείας με αυτές τις αποστολές για να αναπτύξουν αποτελεσματικές τεχνικές οργάνωσης και άσκησης πίεσης ώστε να ενισχυθεί το παγκόσμιο δίκτυο ενάντια στην κατοχή. Το AIC λειτουργεί επίσης ως πλατφόρμα για τις αποστολές αυτές για να συναντηθεί με άλλες Παλαιστινιακές και Ισραηλινές οργανώσεις που εργάζονται ενάντια στην κατοχή, ενισχύοντας τους τοπικούς δεσμούς με τα διεθνή δίκτυα.
Το AIC έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε διεθνείς συνόδους και συναντήσεις, με τη συμμετοχική παρουσία στο Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ και τις σχετικές διοργανώσεις, καθώς και με ομιλίες, κοινές συνομιλίες, σεμινάρια, συνόδους και ομάδες εργασίας σε ολόκληρη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική.
Η ιστοσελίδα του AIC: www.alternativenews.org