Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2006

Διακήρυξη της Διεθνούς Συνάντησης Βηρυττού 2006

Βηρυτός 19/11/2006
Μετάφραση: Σύλλογος Αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό Λαό «Ιντιφάντα»
Το Δικαίωμα των Λαών στην Αντίσταση
Προκειμένου να μετατραπεί η ιστορική νίκη που πέτυχε η λιβανική αντίσταση εναντίον της ισραηλινής επιθετικότητας, που έθεσε στόχο τον λιβανικό πληθυσμό στις 12 Ιουλίου του 2006, σε κίνητρο για την ενδυνάμωση του αγώνα για την ουσιαστική απελευθέρωση των Αράβων και εναντίον του Σιωνιστικού και Ιμπεριαλιστικού σχεδίου, και προκειμένου να εδραιωθεί η παγκόσμια αλληλεγγύη προς την αντίσταση των αραβικών λαών επιπρόσθετα με την εθνική τους αντίσταση στον Λίβανο, την Παλαιστίνη και το Ιράκ, μέσα στο γενικό πλαίσιο της υποστήριξης του δικαιώματος των λαών να αντιστέκονται, η «Διεθνής Σύνοδος για την Υποστήριξη της Αντίστασης» πραγματοποιήθηκε στη Βηρυτό στις 16-19 Νοεμβρίου 2006, κατόπιν πρόσκλησης των: Χεζμπολάχ, Κομμουνιστικό Κόμμα, Κίνημα του Λαού, Φόρουμ Εθνικής Ενότητας και αλ-Λεεκά. Περίπου 400 εκπρόσωποι από όλο τον κόσμο συμμετείχαν εκ μέρους δεκάδων πολιτικών φορέων, συνδικαλιστικών σωματείων, κινημάτων πολιτών, εναντίον της παγκοσμιοποίησης, αντιπολεμικών και αντι-ιμπεριαλιστικών που υποστηρίζουν το δικαίωμα των λαών στην ελευθερία και την πρόοδο.
Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο ασχολήθηκαν με τις διάφορες διαστάσεις της επιθετικότητας στην οποία ο αραβικός και ισλαμικός κόσμος εκτίθεται και το συνολικό άθροισμα των επιπτώσεων της επιθετικής αμερικανικής στάσης που απειλεί την ανεξάρτητη ανάπτυξη των λαών σε ολόκληρο τον κόσμο, η οποία επιπλέον απειλεί τις μελλοντικές προοπτικές για παγκόσμια ειρήνη.
Κατόπιν εκτενών σοβαρών συζητήσεων, οι συμμετέχοντες στη σύνοδο κατέληξαν σε συμπεράσματα και αρχές ενός κοινού οράματος απέναντι στους κινδύνους που απειλούν την περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο μαζί με μεθόδους για την αντιμετώπιση αυτών των απειλών και προκλήσεων, καθώς και μηχανισμών ενοποίησης των ζωτικών δυνάμεων που αντιμάχονται τις απειλές αυτές. Οι συμμετέχοντες επίσης καθόρισαν μηχανισμούς για τη βελτίωση της μεταξύ τους δικτύωσης σε διάφορα επίπεδα με σκοπό να διασφαλίσουν τη νίκη πάνω στο Αμερικανικό-Σιωνιστικό που έχει θέσει στόχο την περιοχή και τον κόσμο ολόκληρο.
Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στα ακόλουθα
Στο γενικό πολιτικό επίπεδο:
 • Τα σχέδια για τη μεγάλη ή νέα Μέση Ανατολή θεωρούνται επιθετικές αμερικανικές πρωτοβουλίες με σκοπό τη Βαλκανοποίηση της περιοχής και τη βύθισή της σε συγκρούσεις και πολέμους με σκοπό να την ελέγχουν αιωνίως και να λεηλατούν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της.
 • Απόρριψη της ιδεολογίας του «Πολέμου των Πολιτισμών» η οποία προπαγανδίζεται από την Αμερικανική κυβέρνηση και οδηγεί σε επιθετικό πόλεμο και πολιτικές ηγεμόνευσης προς μία κατάσταση που θέτει τη βάση για ένα νέο παγκόσμιο πόλεμο.
 • Συνέχιση των ενεργειών με σκοπό τη δημιουργία ενός περιεκτικού και διεθνούς δικτύου αλληλεγγύης που θα εμπεριέχει όλα τα κινήματα αντίστασης και τις δυνάμεις που τα υποστηρίζουν μέσα στον Αραβικό και Ισλαμικό κόσμο και παγκοσμίως. Έτσι ώστε να μπορέσει να αποτελέσει έναν από τους κρίκους στην αλυσίδα των υπαρχόντων δικτύων παγκοσμίως και να μη συνιστά παράλληλο ή υποκατάστατο δίκτυο.
 • Ανάληψη δράσης για την ανάπτυξη περισσότερων και ουσιαστικότερων σχέσεων μεταξύ του αριστερού, δημοκρατικού και πατριωτικού ρεύματος και του Ισλαμικού και των αντιστασιακών κινημάτων, με σκοπό να εδραιωθούν και να ενδυναμωθούν οι τάσεις που εναντιώνονται στην Ιμπεριαλιστική-Σιωνιστική συμμαχία στην περιοχή και παγκόσμια και ως απάντηση στις σημερινές και μελλοντικές προκλήσεις.
 • Αποκρυστάλλωση των θεωρητικών και διανοητικών θέσεων για τη συμφιλίωση αριστερών και πατριωτικών ρευμάτων με εκείνα της Ισλαμικής αντίστασης, με σκοπό την προώθηση των απελευθερωτικών κινημάτων στην Αραβική και Ισλαμική περιοχή και σε ολόκληρο τον κόσμο, μελλοντικά.
 • Ανάπτυξη ενός επαναστατικού διανοητικού οράματος που εμπεριέχει τους στόχους της απελευθέρωσης, της ανάπτυξης, της ενότητας και της δημοκρατίας.
 • Παρουσίαση μιας καινοτόμας σύλληψης του Αραβικού εθνικισμού που να συντονίζεται με τις αναγκαιότητες της περιφερειακής ενσωμάτωσης και να τρέφει μεγαλύτερο σεβασμό για τη διαφορετικότητα και τον πλουραλισμό μέσα στο Αραβικό έθνος.
 • Διάδοση του πολιτισμού της αντίστασης και απόρριψη της ενσωμάτωσης και της υποταγής στην Αμερικανό-Σιωνιστική συμμαχία.
 • Έκθεση της αμερικανικής συνομωσίας εναντίον του Ιράκ και επανάληψη της υποστήριξης προς την Ιρακινή αντίσταση ενάντια στην Αμερικανική κατοχή και τα σχέδια, τις επιπτώσεις και τα εργαλεία της.
 • Έκφραση αλληλεγγύης προς τον αγώνα των Ιορδανών μέσα στο πλαίσιο της απόρριψης των σχεδίων ομαλοποίησης και για την κατάργηση της συμφωνίας Wadi Araba και των συνεπειών της.
 • Έκκληση για και εργασία προς την ενοποίηση των προσπαθειών όλων των μορφών αντίστασης στο επίπεδο κάθε Αραβικής χώρας και σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και εργασία για την αποκρυστάλλωση ενός Αραβικού σχεδίου αντίστασης που θα περιλαμβάνει τις διάφορες αντιστασιακές δυνάμεις στον Λίβανο, την Παλαιστίνη και το Ιράκ με στόχο την ανατροπή της Αμερικανικής και Σιωνιστικής κατοχής στην περιοχή.
 • Η περίσκεψη γύρω από τη νίκη του αγώνα ενάντια στην Αμερικανική – Σιωνιστική επίθεση σε όλα τα επίπεδα, απαιτεί την εντατικοποίηση του ειρηνικού αγώνα εναντίον εκείνων των πολιτικών τους για ηγεμόνευση στον Αραβικό και Ισλαμικό κόσμο και παγκοσμίως.
 • Υιοθέτηση μια πολιτικής δημιουργίας ευρέων μετώπων τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και στη βάση των κοινών στόχων και επιδιώξεων, με σεβασμό παράλληλα στις ειδικές συνθήκες μέσα σε κάθε κοινωνία και χώρα.
 • Σύνδεση της αλληλεγγύης με την Αραβική και παγκόσμια αντίσταση με τις διάφορες μορφές δημοκρατικών και κοινωνικών αγώνων.
 • Δημιουργία ενός δικτύου που θα υποστηρίζει ή θα περιλαμβάνει διάφορα πολιτικά και κοινωνικά Αραβικά σώματα που εμπλέκονται στην αντίσταση. Αυτό το δίκτυο δράσεων θα εποπτεύεται από μια συνδυαστική τοπική και περιφερειακή συντονιστική επιτροπή, η οποία θα ενεργοποιήσει μια διαδικασία επικοινωνίας μέσα στα εθνικά της πλαίσια χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους (τακτικές συναντήσεις, αλληλογραφία, Διαδίκτυο), επιπλέον θα διοργανώνει μαζικές λαϊκές κινητοποιήσεις και δραστηριότητες σε τακτική βάση όλο το χρόνο με σκοπό να εκφράσει την αλληλεγγύη της στα κινήματα της Αραβικής αντίστασης: μία ημέρα αλληλεγγύης προς το Λιβανικό λαό και την αντίστασή του στις 12 Ιούλη, με τον Ιρακινό λαό και την αντίστασή του στις 20 Μάρτη και με τον Παλαιστινιακό λαό στις 28 Σεπτέμβρη κάθε χρόνο σε υποστήριξη της αντίστασής του με σκοπό να απελευθερώσει τη χώρα του και να ασκήσει το δικαίωμα της επιστροφής στην πατρίδα του.
 • Σύσταση ενός Δικαστηρίου Αραβικής Συνείδησης με σκοπό να προσαχθούν οι εγκληματίες πολέμου και οι υπαίτιοι εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας στη δικαιοσύνη, λόγω του ρόλου τους να διαπράξουν τα εγκλήματα αυτά εις βάρος του Ιρακινού και του Παλαιστινιακού λαού. Και επίσης η προσαγωγή όλων όσοι ευθύνονται για όλα τα εγκλήματα εναντίον μελών της αντίστασης και των πολιτικών κρατουμένων και ειδικά όσων κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές στη δικαιοσύνη.
 • Εδραίωση και επέκταση του φάσματος των προσπαθειών που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των εκστρατειών που εξαπολύονται, ειδικά στους δυτικούς κύκλους και στοχεύουν στην κηλίδωση της εικόνας της αντίστασης μέσα στο πλαίσιο του λεγόμενου «πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία» συγχέοντας παραπλανητικά την εικόνα της αντίστασης και των μαχητών της ελευθερίας με εκείνη των φανατικών και βίαιων κινημάτων.
 • Έκκληση προς τα Αραβικά και Ισλαμικά κράτη και δυνάμεις και όλα τα περιφερειακά κράτη να συμμετέχουν αποτελεσματικά στη διατήρηση της ενότητας του Ιράκ, του Αραβισμού και της απελευθέρωσης από την κατοχή.
 • Υποστήριξη του αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για την επίτευξη όλων των εθνικών δικαιωμάτων του.
 • Υποστήριξη των Παλαιστινίων προσφύγων στον Λίβανο για να απολάβουν όλα τα νομικά και ανθρωπιστικά δικαιώματά τους.
 • Περίσκεψη των Αμερικανό-Σιωνιστικών απειλών εναντίον όλων των λαών της περιοχής και των κρατών τους ως κίνητρο για τη δημιουργία μιας στρατηγικής Άραβο-Ιρανικής συμφωνίας που μπορεί να λάβει μέρος στην ενοποίηση όλων των ζωτικών δυνάμεων εναντίον του Αμερικανό-Σιωνιστικού σχεδίου.
 • Θεώρηση του κριτηρίου των πολιτικών θέσεων ως το κύριο συστατικό του μετώπου της αντίστασης που θέτει υπό αμφισβήτηση το Ιμπεριαλιστικό σχέδιο στην περιοχή σε αντίθεση με οποιοδήποτε ζήτημα σχετίζεται με τη θρησκεία, τη δοξασία ή τη φυλή.
 • Καταδίκη των Αμερικανικών και Ισραηλινών απειλών εναντίον χωρών της περιοχής και των ζωτικών δυνάμεων στο εσωτερικό τους και προετοιμασία για λαϊκές κινητοποιήσεις ενάντια σε οιεσδήποτε επιθέσεις.
 • Θεώρηση του γεγονότος ότι το Ισραήλ διαθέτει πυρηνική δύναμη και όπλα, ως συνεχή απειλή τόσο για την περιφερειακή όσο και για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, και απαίτηση σκληρής στάσης από τους λαούς όλου του κόσμου με σκοπό τον πυρηνικό αφοπλισμό της περιοχής, τονίζοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα όλων των κρατών της περιφέρειας να κατέχουν πυρηνικές δυνατότητες για ειρηνικούς σκοπούς.
Στο νομικό επίπεδο:
 • Δημιουργία διεθνούς φόρουμ για τα Ανθρώπινα και τα δικαιώματα των λαών που θα περιλαμβάνει δικηγόρους και αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων απ’ όλο τον κόσμο σε συνεργασία με το Σωματείο Αράβων Δικηγόρων και την Αραβική Ένωση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Δημιουργία διεθνούς ιστοσελίδας στο διαδίκτυο με σκοπό την ανταλλαγή νομικών εμπειριών στον τομέα των μηνύσεων εναντίον του Ισραήλ και της προσαγωγής των Ισραηλινών εγκληματιών πολέμου στο δικαστήριο.
 • Συντονισμένες προσπάθειες συλλογής εγγράφων, μαρτυρικών καταθέσεων και αποδείξεων σχετικά με τις συνέπειες της επιθετικότητας μέσα στο πλαίσιο του «Αραβικού Κέντρου Καταγραφής Εγκλημάτων Πολέμου και Νομικού Αγώνα» στον τομέα των ακόλουθων εγκλημάτων πολέμου, επιθετικών ενεργειών και εγκλημάτων εναντίον της ανθρωπότητας: Δολοφονία πολιτών, ο ξεριζωμός τους και η καταστροφή αστικών κτιρίων, γεφυρών, δρόμων, εργοστασίων ηλεκτροδότησης, λιμανιών, αεροδρομίων και βομβαρδισμός διαφόρων άλλων μορφών σταθμών μεταφοράς - Καταστροφή του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα μόλυνση της λιβανικής ακτογραμμής που θα έχει επιπτώσεις σε όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου - Καταστροφή του μηχανισμού μέσων ενημέρωσης και σταθμών μετάδοσης εκπομπών του al-Manar T.V. και πολλών άλλων, εμπρόθετα.
 • Υποστήριξη για το Δικαστήριο Συνείδησης που θα συσταθεί στη Γενεύη για να προσάγει τους Ισραηλινούς εγκληματίες πολέμου στο δικαστήριο για τις πράξεις τους στον Λίβανο υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Bertrand Russell την πρώτη επέτειο του πολέμου.
 • Έκκληση στη Λιβανική κυβέρνηση να εργαστεί για την εγκαθίδρυση ενός ad hoc Διεθνούς Δικαστηρίου για τον ίδιο σκοπό.
 • Έκκληση στους Ευρωπαίους δικηγόρους και αγωνιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να εργαστούν με τους πολίτες τους με σκοπό να ασκηθεί πίεση στις κυβερνήσεις να μηνύσουν το Ισραήλ και να το πιέσουν να καταβάλει αποζημιώσεις για τα εγκλήματα πολέμου που διέπραξε και να πληρώσει για το κόστος της απενεργοποίησης των βομβών διασποράς, την οποία διενεργούν τώρα οι δυνάμεις της UNIFIL.
 • Καταγραφή των νομικών παραβιάσεων που διαπράττονται από τη στιγμή της εγκαθίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ μέχρι σήμερα και προσπάθεια για την προσαγωγή του Ισραήλ στη δικαιοσύνη.
 • Έκκληση στους λαούς του κόσμου και όλες τις κυβερνήσεις και τα αστικούς φορείς να υποστηρίξουν το δικαίωμα των Παλαιστινίων προσφύγων για επιστροφή στο σύνολο της πατρίδας τους σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους και συνθήκες.
 • Προετοιμασία για τη διοργάνωση διεθνούς συνόδου σε αλληλεγγύη με το Λιβανέζικο λαό και την αντίστασή του την πρώτη επέτειο του πολέμου, δηλαδή στις 12 Ιούλη 2007.
 • Εξαναγκασμός της λιβανικής κυβέρνησης να υποβάλει παράπονα και μηνύσεις εναντίον του Ισραήλ και των αυτουργών των εγκλημάτων πολέμου σε διάφορα ειδικευμένα διεθνή σώματα, τα πιο σημαντικά εκ των οποίων είναι: Το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, Ένα ειδικό δικαστήριο που θα σχηματιστεί σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας και στην περίπτωση που δεν συσταθεί θα πρέπει να καταφύγουν στη Γενική Σύνοδο ώστε να συγκροτήσει ένα τέτοιο δικαστήριο σύμφωνα με το ψήφισμα 50/377 (Η Ένωση για την Ειρήνη).
 • Έκκληση στα Ευρωπαϊκά και Διεθνή κινήματα να υιοθετήσουν και να υποστηρίξουν τις προσφυγές των Λιβανέζων στα εθνικά δικαστήρια στις χώρες διαμονής τους.
 • Επαφές με επιτροπές ανθρωπίνων δικαιωμάτων και υποεπιτροπές των Ηνωμένων Εθνών όπως οι: Δικαιώματα των Παιδιών, Δικαιώματα των Γυναικών και Περιβαλλοντικές υποεπιτροπές και το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
 • Διεύρυνση των δικών ώστε να περιληφθούν η Βρετανία και οι ΗΠΑ για τη συμμετοχή τους στην επίθεση.
 • Διενέργεια διεθνούς νομικής καμπάνιας στα μέσα ενημέρωσης για να εξηγηθούν οι Ισραηλινές παραβιάσεις της διεθνούς νομοθεσίας και των διεθνών συνθηκών.
 • Διενέργεια διεθνούς καμπάνιας στα μέσα ενημέρωσης για να διαδοθεί πληροφόρηση σχετικά με την αντίσταση στον Λίβανο και τα υπόλοιπα κινήματα της Αραβικής αντίστασης στην Παλαιστίνη και στο Ιράκ εναντίον της κατοχής του Ισραήλ και της Αμερικής εξηγώντας τους στόχους αυτών, το δίκαιο του αγώνα τους υπό το πρίσμα της γενικής διεθνούς και ανθρωπιστικής νομοθεσίας.
 • Διάκριση ανάμεσα στην τρομοκρατία και στον αγώνα των λαών για την απελευθέρωσή τους, την ελευθερία και την αυτοδιάθεσή τους.
 • Αγώνας για την επιβολή στη Μέση Ανατολή απαγόρευσης όπλων μαζικής καταστροφής.
 • Έκθεση της μερικής φύσης του ψηφίσματος 1701, το οποίο τοποθετεί τις δυνάμεις της UNIFIL στη μία πλευρά των συνόρων και αγώνας ενάντια στην ερμηνεία του με τρόπο τέτοιο που να απειλεί την παγίδευσή τους στην αντιπαράθεση με τη Λιβανική αντίσταση.
 • Ενθάρρυνση των Αραβικών χωρών να υπογράψουν τις συνθήκες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και άλλων συνθηκών σχετικών με τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στο επίπεδο των μέσων ενημέρωσης:
 • Θεώρηση των μέσων ενημέρωσης ως μία αναγκαία αρένα για τον επιβεβλημένο αγώνα στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, το Ιράκ και το σύνολο της περιοχής.
 • Υιοθέτηση μιας πολιτικής αντιπαράθεσης με τα μέσα ενημέρωσης βασισμένη στην οικοδόμηση συνολικών συλλογιστικών, αξιολογικών και γλωσσολογικών συστημάτων με στόχο την αντιμετώπιση των ομάδων που «εξαγοράζονται» από τον επιτιθέμενο και μέσω των οποίων ασκεί την ηγεμονία του.
 • Αποσαφήνιση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των αγώνων όλων των λαών και προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο ενάντια στο Αμερικανικό-Σιωνιστικό σχέδιο το οποίο δεν έχει στόχο μόνο την περιοχή αλλά επίσης ολόκληρη την ανθρωπότητα.
 • Σχηματισμός ομάδας εργασίας προσωπικού των μέσων ενημέρωσης και συγγραφέων οι οποίοι μπορούν να εστιάσουν στα ακόλουθα ζητήματα:
-Δημιουργία ομάδας συζητήσεων (blog) στο Διαδίκτυο.
-Έκκληση στους ενδιαφερόμενους δημοσιογράφους και συγγραφείς να ενταχθούν στο blog.
-Πρόταση ορισμού και πλαισίου για τις εργασίες του ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς στα μέσα ενημέρωσης.
-Προετοιμασία μιας παγκόσμιας λίστας δημοσιογράφων και συγγραφέων οι οποίοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν ή που εκφράζουν θέσεις που συνάδουν με τις δικές μια και προσπάθεια επαφής με αυτούς και γνωστοποίησης των άρθρων τους μέσω δημοσιεύσεων.
-Συνάντηση κατόπιν δύο ή τριών μηνών για την εκτίμηση της πορείας των εργασιών και τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων.
-Δημιουργία παρατηρητηρίου των μέσων ενημέρωσης που μπορεί να ερευνά τους δημοσιογράφους και συγγραφείς που είναι εχθροί, παρακολουθώντας όλα όσα δημοσιεύονται και οργανώνοντας απαντήσεις με υψηλά επαγγελματικό και μεθοδολογικό τρόπο, που θα μας επιτρέψει να διευρύνουμε τον κύκλο της οικοδόμησης ενός μηχανισμού διεθνών μέσων ενημέρωσης υποστηρικτικού της επιλογής της αντίστασης που θα μπορεί να αντιπαρατίθεται στα αντιτιθέμενα μέσα ενημέρωσης.
Στο επίπεδο της ανοικοδόμησης:
Οι συμμετέχοντες στη σύνοδο συμφώνησαν στην περιγραφή των συνεπειών της Ισραηλινής επιθετικότητας ενάντια στα νότια προάστια στη Βηρυτού και των Λιβανέζικών πόλεων και χωριών ως μία πράξη «αφανισμού κατοικίας» καθώς η επίθεση στόχευε πυκνοκατοικημένες περιοχές κατοικίας και επέφερε ζημιές σε κολοσσιαίο αριθμό σπιτιών και οικονομικών εγκαταστάσεων ξεπερνώντας τις 130.000 σε ολόκληρο τον Λίβανο.
Η σύνοδος επίσης αναφέρθηκε ακροθιγώς στο ρόλο της αντίστασης και των ιδρυμάτων της στο πεδίο της ανοικοδόμησης και της απομάκρυνσης των συνεπειών της επίθεσης καθώς και της υποστήριξης της αταλάντευτης στάσης της Λιβανικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια και μετά την Ισραηλινή επίθεση και καλεί για:
 • Υιοθέτηση ενός οράματος κοινωνικής ανάπτυξης για την ανοικοδόμηση το οποίο λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες του πληθυσμού όπως ορίζονται από τον ίδιο, το οποίο θα επιτρέψει τη βελτίωση των συνθηκών στις καταστραμμένες περιοχές και θα ανταποκριθεί στις διάφορες ανθρωπιστικές ανάγκες.
 • Προώθηση της μέγιστης δυνατής υποστήριξης στα αστικά Λιβανικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη βοήθεια και την ανοικοδόμηση και ιδιαίτερα των ιδρυμάτων της αντίστασης καθώς αυτά διαδραμάτισαν και εξακολουθούν να διαδραματίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της Λιβανικής κοινωνίας για να αντιμετωπίσει την ισραηλινή επίθεση. Αυτό απαιτεί την υπέρβαση των νομικών και οικονομικών εμποδίων που έχουν εγερθεί από τα διεθνή οικονομικά και νομικά συστήματα μπροστά στην πληθώρα ποσοτήτων βοήθειας που εισέρχονται με διάφορα προσχήματα.
 • Αναφορικά με το ζήτημα αυτό η σύνοδος καλεί για τη δημιουργία επιτροπών που θα υποστηρίζουν κοινωνίες σε κάθε μία από τις χώρες-στόχους και το αντικείμενό τους θα είναι να υποστηρίζουν τη Λιβανική κοινωνία να αντιμετωπίσει την επίθεση.
 • Απόδοση προσοχής στην κατάσταση στα καταστραμμένα Λιβανικά χωριά και ανοικοδόμησή τους με τρόπο τέτοιο που θα εγγυάται και θα συντηρεί την ιδιαίτερη αγροτική κληρονομιά τους.
 • Σύσταση πρωτοβουλίας για κύκλους συζητήσεων σε διεθνές επίπεδο, με φορείς και ειδικούς στον τομέα της ανοικοδόμησης οι οποίοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν με σκοπό να αναπτυχθεί η ανοικοδόμηση με τρόπο τέτοιο που να διασφαλίζει τους ανθρωπιστικούς, κοινωνικούς και αναπτυξιακούς στόχους αυτής της διαδικασίας.
 • Η σύνοδος προτείνει, μέσα στο πλαίσιο αυτό, εκείνοι που εποπτεύουν τη διαδικασία ανοικοδόμησης να διατηρήσουν το συμβολισμό του γεγονότος σύμφωνα με τρία ζητήματα: νίκη, αταλάντευτη στάση και θυσία.
 • Διοργάνωση Αραβικών και διεθνών εκστρατειών για την ανοικοδόμηση των πολιτισμικών, κοινωνικών και παραδοσιακών τοποθεσιών που διαμορφώνουν τον ειδικό χαρακτήρα της περιοχής και διαδραματίζουν ένα ρόλο παραγωγής πολιτισμού και γνώσης.