Σάββατο 2 Μαΐου 2009

Κινήσεις Αλληλεγγύης από το Ισραήλ

Machom watch - δράση στα τσέκποιντ
www.machsomwatch.org/en

GUSH-SHALOM ( ΜΕΤΩΠΟ ΕΙΡΗΝΗΣ )
http://zope.gush-shalom.org/index_en.html

ΙCAHD -Ισραηλινή Επιτροπή ενάντια στις Κατεδαφίσεις Σπιτιών Παλαιστινίων
http://icahd.org/eng/

Αναρχικοί ενάντια στο τείχος
www.awalls.org/

Συνασπισμός Γυναικών για την Ειρήνη
http://coalitionofwomen.org/home/english

B’ TSELEM - Ισραηλινό Κέντρο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στα Κατεχόμενα Εδάφη
www.btselem.org/English/

Yesh Gvul - αντιρρησίες συνείδησης στα κατεχόμενα
http://www.yeshgvul.org/index_e.asp

New Profile - φεμινιστική & αντιμιλιταριστική οργάνωση
http://www.newprofile.org/english/

Shministim - ολικοί αντιρρησίες συνείδησης
http://december18th.org/

Breaking the Silence - Βετεράνοι στρατιώτες
http://www.shovrimshtika.org/index_e.asp

Courage to Refuse - αντιρρησίες συνείδησης στα κατεχόμενα
http://www.couragetorefuse.org/English/default.asp

Combatants for Peace - βετεράνοι στρατιώτες & παλαιστίνιοι
http://www.combatantsforpeace.org/

Association for Civil Rights in Israel - ACRI
http://www.acri.org.il/eng/

Hamoked Center for the Defence of the individual
http://www.hamoked.org/

Public Committee Against Torture in Israel - PCATI
http://www.stoptorture.org.il/en

Physicians for Human Rights - PHR
http://www.phr.org.il/phr/

Rabbis for Human Rights
http://rhr.israel.net/

Yesh Din - Volunteers for Human Rigths
http://www.yesh-din.org/site/index.php?page=index&lang=en

Gisha - Legal Center for Freedom of Movement
http://www.gisha.org/

Kav La Oved - Workers Hot Line
http://www.kavlaoved.org.il/default_eng.asp

WOFPP - Women's Organization for Political Prisoners
http://www.shovrimshtika.org/index_e.asp