Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2012

Ιδρυτική Διακήρυξη του PFLP - 11 Δεκεμβρίου 1967

Πηγή:pflp.ps/english

Λαέ του Αραβικού Έθνους…
Λαέ της Παλαιστίνης …
Πενήντα χρόνια πριν, οι μάζες των ανθρώπων μας ήρθαν αντιμέτωπες με μια συνεχιζόμενη σειρά επιθέσεων του Σιωνισμού και της αποικιοκρατίας εις βάρος του λαού αυτού του έθνους και εις βάρος του δικαιώματος μας για ελευθερία και ζωή. Πενήντα χρόνια μετά, οι παγκόσμιες δυνάμεις του Σιωνισμού και του ιμπεριαλισμού συνεχίζουν να κατασκευάζουν δολοπλοκίες, επιθέσεις και πολέμους για να εδραιώσουν την ιδέα μιας οντότητας – του κράτους του Ισραήλ. Κάθε μέρα αυτής της ιστορικής εποχής, οι μάζες του λαού μας αγωνίζονται ενάντια σε όλα αυτά. Όλα αυτά τα χρόνια της ύπαρξης του παλαιστινιακού λαού μας, υπάρχει μια συνεχιζόμενη πάλη με εξεγέρσεις και αναταραχές, η οποία αποκρυσταλλώθηκε την τελευταία περίοδο με τις μυστικές επιχειρήσεις της εμπροσθοφυλακής, από ανθρώπους που αρνούνται πλήρως την υποταγή, την παράδοση και τον συμβιβασμό αλλά και με άλλες σοβαρές μορφές και μεθόδους πολιτικής δράσης. Αυτό το πλεονέκτημα αντιπροσωπεύει επίσης την αποφασιστικότητα των μαζών του παλαιστινιακού λαού να πάρουν πρωτοβουλίες και να ανοίξουν τον δρόμο για την πλήρη χειραφέτηση, μια ευθύνη που ταυτόχρονα βαραίνει όλες οι αραβικές μάζες.
Αγωνιζόμενε λαέ μας…
Η στρατιωτική ήττα που αντιμετώπισαν τα αραβικά στρατεύματα ήταν το εφαλτήριο ενός νέου πεδίου δράσης, στο οποίο οι επαναστατικές μάζες πρέπει να αναλάβουν τον υπεύθυνο ρόλο τους και να ηγηθούν ώστε να αντιμετωπίσουν τις δυνάμεις και τα όπλα του Σιωνισμού και του ιμπεριαλισμού, και που έχει αποδείξει η ιστορία ότι είναι το πιο αποτελεσματικό όπλο για να διαλυθεί η αποικιοκρατική επίθεση και για να δώσει την πρωτοβουλία στις μάζες να σχεδιάσουν το μέλλον τους, σύμφωνα με την θέληση και τα συμφέροντα τους. Το μόνο όπλο που έχει απομείνει στις μάζες, προκειμένου να αποκαταστήσουν την ιστορία και την πρόοδο και πραγματικά να νικήσουν τους εχθρούς ή και τους πιθανούς εχθρούς, είναι η επαναστατική βία που θα αντιμετωπίσει την βία και την αντίδραση του Σιωνισμού. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή για τις μάζες του αραβικού έθνους – έχουν να αντιμετωπίσουν έναν άγριο εχθρό που τους ζητάει να παραδοθούν άνευ όρων. Οι ελπίδες και οι προσδοκίες των αραβικών μαζών έχουν φτάσει σε ένα ποιοτικά νέο επίπεδο πολύ πριν την 5η Ιουνίου. Έχουν επίγνωση της φύσης αυτού του νέου σταδίου και οι αντικειμενικές συνθήκες έχουν ωριμάσει σε τέτοια έκταση που επιτρέπουν να αναδειχθεί το σύνθημα της λαϊκής ένοπλης πάλης και να εφαρμοστεί μέχρι την νίκη, σε μια μεγάλη και προστατευμένη μάχη, μια νίκη που θα επιτευχθεί με την θέληση και τις προσδοκίες των μαζών.
Ολόκληρες οι μάζες του παλαιστινιακού λαού μας ζουν σήμερα, για πρώτη φορά μετά την καταστροφή του 1948, σε μια πλήρως κατεχόμενη Παλαιστίνη, αντιμετωπίζοντας έναν αρπακτικό εχθρό κατά πρόσωπο, και εμείς τώρα πρέπει να δεχτούμε αυτή τη πρόκληση μέχρι το τέλος ή να αποδεχτούμε και να παραδοθούμε στις φιλοδοξίες του εχθρού και να δεχτούμε την καθημερινή ταπείνωση του λαού μας και την καταδικασμένη τύχη στις ζωές μας. Ο διωγμός και η διασπορά των τελευταίων είκοσι χρόνων έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους Σιωνιστές εισβολείς. Η τύχη του λαού μας και του σκοπού μας και όλων των ανθρώπων στην Παλαιστίνη βασίζεται στης δική μας παλαιστινιακή αποφασιστικότητα να παλέψουμε με τους εισβολείς, για να διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια μας, τα εδάφη μας και τα δικαιώματα μας.
Παλαιστινιακέ λαέ, μετατοπισμένε στους καταυλισμούς εκτόπισης και απομόνωσης…
Αγρότες της καμένης γης μας
Φτωχέ, ακλόνητε στις πόλεις μας και στα χωριά μας, στους καταυλισμούς της μιζέριας…
Μέσα από την ανδρεία και την αντίσταση στην αντιμετώπιση του εχθρού, ένα σύνθημα κυριαρχεί και επαναλαμβάνεται καθημερινά – μόνο η ένοπλη αντίσταση, και δεν υπάρχει ζωή για μας στην κατεχόμενη γη μας εκτός από την ζωή του ένοπλου αγώνα στην υπηρεσία των στόχων μας και της καθημερινής μάχης. Η ένοπλη αντίσταση είναι η μόνη αποτελεσματική μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις λαϊκές μάζες, που θα τα βάλει με τον Σιωνιστικό εχθρό, τα συμφέροντα του και την παρουσία του. Οι μάζες είναι η εξουσία, ο οδηγός και η επαναστατική ηγεσία μέσα από την οποία θα επιτευχθεί στο τέλος η νίκη. Είναι απαραίτητο να στρατολογήσουμε τις λαϊκές μάζες και να τις κινητοποιήσουμε ως ενεργούς συμμετέχοντες και αρχηγούς, κάτι το οποίο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από την συστηματική οργάνωση που θα απευθύνεται στον ένοπλο αγώνα των δυνάμεων των μαζών, δημιουργώντας ένα υψηλό επίπεδο συνειδητοποίησης των ολοκληρωμένων διαστάσεων του αγώνα και των σταδίων, από την συνεχιζόμενη στρατολόγηση ανθρώπινου δυναμικού για την ένοπλη οργάνωση, και την δημιουργία της επαναστατικής ηγεσίας που θα μπορεί να αντιστέκεται και να συνεχίζει παρόλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες. Γι’ αυτό, προκειμένου να ενώσουμε τις δυνάμεις και την ενέργεια των παλαιστινιακών μαζών στα κατεχόμενα εδάφη, είχαμε συναντηθεί με τις εξής παλαιστινιακές οργανώσεις: τους Ήρωες της Επιστροφής, τις ομάδες του Παλαιστινιακού Απελευθερωτικού Μετώπου (οργανώσεις του μάρτυρα Latif Shrour, του μάρτυρα Qassam και του μάρτυρα Abdul-Qader Al-Husseini), το Εθνικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (Νεανική Οργάνωση Εκδίκησης) και με αρκετές άλλες παλαιστινιακές ομάδες στην πατρίδα. Αυτές οι οργανώσεις συμφώνησαν μεταξύ τους να ενωθούν κάτω από την σημαία του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, κατορθώνοντας μια μοιραία ένωση ανάμεσα σε αυτές τις δυνάμεις, κατανοώντας πως η φύση και η διάσταση της μάχης και οι δυνάμεις του εχθρού, απαιτούν από εμάς να ενώσουμε όλες τις προσπάθειες και τα επαναστατικά στρατεύματα για τον μακρύ και σκληρό αγώνα ενάντια των εχθρών μας.
Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που αποτελεί πρωτοβουλία και καθοδηγείται από έναν πυρήνα επαναστατικών ομάδων, είναι την ίδια στιγμή ανοιχτό σε όλες τις δυνάμεις και τις παλαιστινιακές ομάδες, για να συναντηθούμε σε ένα ευρύ εθνικό επαναστατικό μέτωπο, ώστε να επιτύχουμε την εθνική ενότητα που θα εδραιωθεί ανάμεσα σε όλους τους παράγοντες που θα δεσμευτούν στον ένοπλο αγώνα. Η ενότητα όλων των αγωνιστών της ελευθερίας είναι πραγματική απαίτηση του λαού μας, μιας και ο αγώνας θα είναι μακρύς και σκληρός και η διάσπαση είναι απαράδεκτη στις τάξεις του εθνικού κινήματος, γι’ αυτό το Λαϊκό Μέτωπο αφοσιώνεται εξολοκλήρου σε αυτή την απαίτηση, γιατί σχηματίστηκε πάνω σε αυτή τη βάση. Σήμερα οι μάζες μας, περνούν τις πόρτες του ένοπλου αγώνα και πιστεύουμε ότι η ηγεσία των μαζών στον ένοπλο αγώνα πληρεί τα πρότυπα σαν την μόνη εγγύηση για την αποφασιστικότητα του αγώνα και την κλιμάκωση του προς το επίπεδο της παλαιστινιακής επανάστασης, σε όλες τις διαστάσεις και με όλο το περιεχόμενο.
Αγωνιζόμενε λαέ μας….
Η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο εχθρός μας είναι η γλώσσα της επαναστατικής βίας. Ο ένοπλος αγώνας είναι το βασικό πρόγραμμα της παρατεταμένης διαμάχης που διεξάγουμε ενάντια στην κατοχή και ενάντια στις προσπάθειες εξόντωσης του αγώνα μας, μέσα από τις επιχειρήσεις εποικισμών που έχουν ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές της αραβικής πατρίδας και επιβάλλουν μια ανεπίτρεπτη κατοχή σε τμήματα της δικής μας αραβικής γης. Αγωνιζόμαστε ενάντια στον εχθρό σε κάθε σημείο που πατάνε τα πόδια των στρατιωτών του. Αυτή είναι η ιστορική μας προσέγγιση – όπου θα προχωρήσουμε μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο που θα ανοίξουμε ένα πλατύ μέτωπο ενάντια στον εχθρό και θα μετατρέψουμε την γη μας σε φλεγόμενη κόλαση για όλους τους εισβολείς. Τα πυρά του ένοπλου αγώνα δεν έχουν όρια και η ένοπλη αντίσταση δεν πρέπει να βασίζεται μόνο στους αντάρτες, αλλά πρέπει να αγκαλιάσει όλα τα σημεία και τα τμήματα της παλαιστινιακής αντίστασης ενάντια στον εχθρό, σε κάθε επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τον στρατό του εχθρού αλλά επίσης μποϋκοτάροντας πλήρως όλα τα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά ιδρύματα του εχθρού και κόβοντας όλους τους δεσμούς.
Το σύνθημα των μαζών μας πρέπει να είναι αντίσταση μέχρι τη νίκη, ριζωμένο στην καρδιά και με τα πόδια στέρεα στο έδαφος, με πλήρη δέσμευση στην πατρίδα μας. Σήμερα το Λαϊκό Μέτωπο χαιρετίζει τις μάζες με αυτό το κάλεσμα. Αυτή είναι η έκκληση. Πρέπει να την επαναλαμβάνουμε κάθε μέρα, σε κάθε σφαίρα που ρίχνεται, σε κάθε μάρτυρα που πέφτει, ότι η γη της Παλαιστίνης σήμερα ανήκει σε όλες τις μάζες. Κάθε κομμάτι της γης μας ανήκει στις μάζες μας, που την έχουν υπερασπιστεί ενάντια στην παρουσία των σφετεριστών, κάθε κομμάτι, κάθε βράχος και πέτρα,. Οι μάζες μας δεν θα εγκαταλείψουν ούτε ένα εκατοστό από αυτά, γιατί ανήκουν στις λεγεώνες των φτωχών, των πεινασμένων και των κατατρεγμένων. Για να απελευθερώσουμε την πατρίδα και για τον ακλόνητο λαό, οι πολεμιστές μας πέφτουν με το κεφάλι ψηλά. Οι μάζες – οι γιοι του ηρωικού μας λαού- είναι η ανάσα που δίνει ζωή στους πολεμιστές μας και η ανάμειξη των μαζών στην μάχη είναι αυτή που θα εξασφαλίσει την νίκη. Η λαϊκή υποστήριξη των ανταρτών μας σε όλα τα επίπεδα θέτει την βάση για μια γνήσια, σταθερή και κλιμακούμενη μάχη και αποφασιστικότητα, που θα αυξάνεται μέχρι να συντρίψουμε τον εχθρό.
Σε αυτό τον πόλεμο για την κατεχόμενη πατρίδα μας, η μοίρα των συνεργατών και των προδοτών και των εχθρών του λαού μας, θα είναι η ίδια με την μοίρα του κατακτητή εχθρού, θα συντριβούν. Το Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης είναι αποφασισμένο να απορρίψει τις καθυστερήσεις και τους δισταγμούς προκειμένου να δεσμευτεί στον αγώνα στην κατεχόμενη πατρίδα μας και διακηρύσσει την αποφασιστικότητα του να διώξει την ταπείνωση, τον εξευτελισμό και του εποικισμούς. Στεκόμαστε σήμερα μπροστά στις μάζες μας, στον λαό μας και τους υποσχόμαστε ότι θα τους λέμε αλήθεια, όλη την αλήθεια για ότι αφορά στους αγώνες μας, τα επιτεύγματα μας και τα εμπόδια που συναντάμε στις ένοπλες δράσεις μας. Η αλήθεια πρέπει να είναι κτήμα των μαζών, γιατί δεν υπάρχει άλλη δύναμη που να είναι τόσο αφοσιωμένη στα συμφέροντα της. Οι μάζες πρέπει να έχουν πλήρη επίγνωση των επιτευγμάτων και των προβλημάτων του ένοπλου αγώνα, χωρίς υπερβολές ή παραπλανήσεις, γιατί είναι οι προστάτες των αντικειμενικών στόχων αυτού του αγώνα. Τα ενεργά μέλη, οι αγωνιστές της παλαιστινιακής γης ακολουθούν σήμερα ένα νέο μονοπάτι πολιτικής δράσης και μιλάνε με τις μάζες με ανοιχτό και ειλικρινές τρόπο.
Λαέ του Αραβικού έθνους…..
Η μάχη είναι μεγάλη και σκληρή και η ένοπλη αντίσταση σήμερα είναι η εμπροσθοφυλακή του αγώνα σε όλο το αραβικό μέτωπο. Κάθε Άραβας απαιτεί σήμερα να δοθεί πλήρης υποστήριξη στις ένοπλες ομάδες μάχης, σε όλα τα επίπεδα. Οι παλαιστινιακές αγωνιστικές μάζες στην κατεχόμενη πατρίδα είναι οι δράστες της αραβικής επαναστατικής πορείας ενάντια στον ιμπεριαλισμό και τις δυνάμεις του. Σε απάντηση στην σιωνιστική συμμαχία και την αποικιοκρατία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τον ζωντανό σύνδεσμο ανάμεσα στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού και τον αγώνα των μαζών του αραβικού λαού, που αντιμετωπίζουν τους ίδιους κινδύνους. Γι’ αυτό η δουλειά της ένοπλης παλαιστινιακής μάχης καθορίζει την θέση των Αράβων που στέκονται στο πλευρό του αγώνα, ενάντια σε όσους βρίσκονται απέναντι του. Ο αγώνας του παλαιστινιακού λαού συνδέεται με την μάχη των επαναστατικών δυνάμεων και την πρόοδο σε παγκόσμιο επίπεδο. Το είδος της συμμαχίας που αντιμετωπίζουμε, απαιτεί μια αντιπροσωπευτική κυβέρνηση συνασπισμού που θα περιλαμβάνει όλες τις αντιιμπεριαλιστικές δυνάμεις σε κάθε μεριά του κόσμου.
Αγωνιζόμενες μάζες μας στην Παλαιστινιακή γη…
Σύντροφοι εργάτες και αγρότες…
Φτωχέ λαέ και πρόσφυγες…
Σύντροφοι φοιτητές…
Κληρικοί και έμποροι…
Αυτή είναι η αρχή ενός κινήματος των ανθρώπων που υψώνουν την σημαία της θυσίας, της αποφασιστικότητας και της πρόκλησης. Είμαστε προσγειωμένοι και σας υποσχόμαστε πως ο ένοπλος αγώνας δεν είναι όνειρο, αλλά μάχη που καθοδηγείτε από την πολιτική κινητοποίηση των μαζών, για να υπερασπιστεί τους ανυπεράσπιστους, ενάντια στην καταπίεση και την καταδίωξη. Κάθε αγωνιστικό βήμα που κάνουμε σήμερα, ετοιμάζει την μεγάλη, σκληρή και πικρή μάχη που θα δοθεί υπό την καθοδήγηση σας και τις δεσμεύσεις σας, γιατί ο σκοπός είναι δικός σας. Η μάχη δεν είναι εύκολη ούτε γρήγορη, αλλά είναι μοιραία και απαιτεί την βαθιά δέσμευση μας, την ικανότητα να συνεχίσουμε και ακλόνητη θέση.
Δόξα στο ακλόνητο Αραβικό έθνος
Δόξα στον αγώνα του λαού μας
Ζήτω η ενότητα των αγωνιστών μας για την γη της Παλαιστίνης
Η νίκη είναι σίγουρα δική μας
11 Δεκεμβρίου 1967